Laatste nieuwtjes

Pesticidenvrij tuinieren - Inzamelactie 21 april

Een tuin onderhouden zonder bestrijdingsmiddelen? Een stoep of terras onkruidvrij houden zonder te sproeien?...

Lees meer

Deel je foto's van jouw zwerfvuilactie

Heb je leuke foto's van jouw zwerfvuilactie? Deel ze met ons!

Lees meer

't Is weer tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak

Wat tot voor enkele jaren ouderwets leek, of minstens iets "uit grootmoeders tijd", is tegenwoordig weer in:...

Lees meer

Minder gras maaien

Niemand spendeert graag nodeloze uren achter het maaitoestel. Het wegbrengen van het grasmaaisel naar het...

Lees meer

Doe jij het al zonder pesticiden?

Ongewenste dieren of planten in de tuin bestrijden? Je terras of oprit proper houden? Nee, daar heb je geen...

Lees meer

Uitbreiding PMD-zak nog niet voor morgen!

Via de media vernam u wellicht dat Fost Plus de ambitie heeft om vanaf 2019 de inzameling van PMD uit te...

Lees meer

Klachtenformulier ophaling

Stuur ons uw klacht over huis aan huis ophalingen of wijkinzamelingen door via dit klachtenformulier.

Lees meer

Laat afval niet wegwaaien!

Voor de ophaling van afval is stormweer geen zegen. Hier enkele eenvoudige tips ...

Lees meer