De IVM-groencompostering


Op de IVM-groencomposteringsinstallatie wordt het groenafval verwerkt dat ingezameld wordt bij steden en gemeenten van IVM en collega-intercommunale IDM. De exploitatie is uitbesteed aan de firma Renewi.

Acceptatie van materiaal

Op de IVM-groencompostering worden fijn tuinafval, snoeihout, boomwortels en -stronken aanvaard.

Het groenafval is afkomstig van de recyclageparken van de bij IVM en IDM aangesloten gemeenten en steden, evenals van groendiensten van steden en gemeenten en van enkele tuinbedrijven waarmee IVM een overeenkomst heeft.

Contact:

De IVM-groencomposteringsinstallatie is gelegen aan de Ringlaan 56 te Eeklo.
Tel 09 377 33 76 of stuur een mailtje