Bibliotheek


IVM folder Mulchmaaien

328 Kb

Download

IVM folder Hakselen

337 Kb

Download

IVM folder Kies de juiste planten

966 Kb

Download

IVM folder Thuiscomposteren

631 Kb

Download

IVM folder Voedsel bewaren

472 Kb

Download

IVM folder Kippen verwerken veel afval

767 Kb

Download

IVM folder Ook bedrijven moeten sorteren

715 Kb

Download

IVM folder Duurzame evenementen

1,09 Mb

Download

Inzameling recyclagepark - isolatiemateriaal

238 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - kalkhoudend afval

244 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - piepschuim

226 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - klein gevaarlijk afval

222 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - roofing en asfalt

244 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - vlak glas

288 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - dikke landbouwfolie

267 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - papier en karton

322 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - zuiver steenpuin

336 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - metalen

310 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - zachte folies

261 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - afvalolie

261 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - asbest

328 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - bloempotjes en plantentrays

281 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - frituurolie en -vet

288 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - harde plastics

247 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - houtafval

228 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - gemengd niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval

223 Kb

Download

Inzameling recyclagepark - hol glas

313 Kb

Download

ivmmagazine 2017 nr 2

853 Kb

Download

ivmmagazine 2017 nr 1

1,23 Mb

Download

ivmmagazine 2016 nr 3

2,38 Mb

Download

ivmmagazine 2016 nr 2

965 Kb

Download

ivmmagazine 2016 nr 1

781 Kb

Download

ivmmagazine 2016 speciale editie - Deinze glasopha

1,54 Mb

Download

ivmmagazine 2015 nr 3

827 Kb

Download

ivmmagazine 2015 nr 2

751 Kb

Download

ivmmagazine 2015 nr 1

755 Kb

Download

ivmmagazine 2014 nr 3

734 Kb

Download

ivmmagazine 2014 nr 2

583 Kb

Download

ivmmagazine 2014 nr 1

1,19 Mb

Download

ivmmagazine 2013 nr 3

842 Kb

Download

ivmmagazine 2013 nr 2

1,17 Mb

Download

ivmmagazine 2013 nr 1

1,95 Mb

Download

ivmmagazine 2012 nr 3

2,19 Mb

Download

ivmmagazine 2012 nr 2

1,33 Mb

Download

ivmmagazine 2012 nr 1

2,42 Mb

Download

ivmmagazine 2011 nr 3

2,42 Mb

Download

ivmmagazine 2011 nr 2

2,03 Mb

Download

ivmmagazine 2011 nr 1

1,89 Mb

Download

ivmmagazine 2010 nr 4

1,48 Mb

Download

ivmmagazine 2010 nr 3

1,93 Mb

Download

ivmmagazine 2010 nr 2

1,64 Mb

Download

ivmmagazine 2010 nr 1

955 Kb

Download