20 jaar kringloopwerking in IVM


Op zaterdag 30 september 2017 vierde IVM "20 jaar compostmeesterwerking" op de groencomposteringssite van IVM te Eeklo. Een viering waar thuiscomposteren en industriële composteringsactiviteiten samen in de schijnwerpers stonden. De IVM-groencomposteringsinstallatie en de exploitant Van Gansewinkel/Renewi kreeg immers het Vlaco-kwaliteitslabel overhandigd. En dit najaar is de compostmeesterwerking in de IVM-regio reeds 20 jaar actief.

IVM-groencompostering

IVM-groencompostering

Vlaco-kwaliteitslabel 2017

Vlaco-kwaliteitslabel 2017

Vlaco kwaliteitslabel voor de IVM-groencompostering en de exploitant Van Gansewinkel/Renewi

IVM staat in voor de verwerking van groenafval uit de aangesloten steden en gemeenten. Dat gebeurt op de IVM-groencomposteringssite in Eeklo, waar jaarlijks ongeveer 50.000 ton groenafval wordt omgezet tot kwaliteitsvolle compost.

IVM verzorgt deze dienstverlening sinds de vroege jaren ’90 van vorige eeuw, ruim 25 jaar lang. De exploitatie van de composteringssite wordt na marktbevraging uitbesteed aan private dienstverleners. Momenteel wordt de exploitatieopdracht uitgevoerd door Van Gansewinkel/Renewi.

De kwaliteit van het compost en de bedrijfsvoering om tot compost te komen worden nauw opgevolgd door Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie). Vlaco legt hierbij hoge kwaliteitseisen op, zodat het compost gegarandeerd vrij is van kiemkrachtige zaden en zodat er voldoende waardevolle voedingsstoffen en micro-organismen in zitten.

IVM is lid van Vlaco en onderwerpt zich vrijwillig aan een systeem van integrale ketenbewaking en kwaliteitscontrole. De zorg voor kwaliteit komt aan bod bij iedere stap van de productie. De exploitant van de IVM-groencompostering (overigens zelf ook lid van Vlaco) houdt meetgegevens bij en wordt door Vlaco gecontroleerd.

Op zaterdag 30 september werd het Vlaco-label plechtig overhandigd. IVM is zeer verheugd dat Van Gansewinkel/Renewi het Vlaco-kwaliteitslabel heeft behaald voor het werk op onze site en feliciteert het exploitatieteam voor het behaalde resultaat.

IVM-compostmobiel

IVM-compostmobiel

Infoavond 'pesticidenvrij tuinieren'

Infoavond 'pesticidenvrij tuinieren'

Stimuleren van kringlooptuinieren

Naast het voorzien in een professionele compostering voor het verwerken van groenafval, maakt IVM ook werk van het voorkomen van tuinafval. Ook in onze tuinen kunnen we flink wat aan afvalpreventie doen.

Samen met de deelnemende steden en gemeenten werden daarom gedurende de afgelopen jaren in het IVM-gebied verschillende acties uitgewerkt. De intercommunale zorgde vaak voor omkadering en extra promotie. We sommen enkele voorbeelden hiervan op:

♦ IVM stimuleerde tot voor enkele jaren de aankoop van mulchmaaiers (zo werden gedurende 6 jaar ruim 3.100 toestellen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van liefst € 155.000 - deze actie werd gestopt omdat intussen heel wat types grasmaaiers uitgerust zijn met een mulching-kit).

♦ momenteel heeft IVM nog steeds een subsidiereglement voor hakselaars (gedurende 5 jaar werden 480 aanvragen gesubsidieerd voor een totaalbedrag van ruim € 18.000).

♦ IVM beschikt over een compostmobiel, dat is een kant-en-klare demowagen die de kringloopkrachten kunnen gebruiken op infobeurzen, demo’s of markten.

♦ IVM organiseert thematische infoavonden over kringlooptuinieren. Zo kwamen thema’s aan bod zoals ‘vierkante meter tuinieren’, ‘pesticidenvrij tuinieren’, ‘engerlingen bestrijden… ‘ Jaarlijks mogen we op deze gratis informatiesessies enkele honderden aanwezigen verwelkomen.

Thuiscomposteren

Thuiscomposteren

Groepsfoto kringloopkrachten

Groepsfoto kringloopkrachten

Al 20 jaar dankbare hulp van kringloopkrachten (compostmeesters)

20 jaar geleden werd in het IVM-gebied gestart met de compostmeesterwerking. Samen met de Vlaco werd een eerste opleiding georganiseerd en in 1997 kende het IVM-werkingsgebied een mooie start met een brede basis van 70 compostmeesters.

Deze groep werd stelselmatig uitgebreid en de acties steeds talrijker. Her en der werden demoplaatsen ingericht, er werden infosessies gegeven en in sommige gemeenten en steden zijn er zelfs heuse wijkcomposteerplaatsen… In de afgelopen 20 jaar resulteerde dit alles samen in meer dan 500 georganiseerde activiteiten in onze regio.

Dankzij deze positieve stimulansen kregen steeds meer en meer inwoners interesse voor het thuiscomposteren. Dit stimuleerde de vraag naar kwaliteitsvol compostmateriaal waardoor de intercommunale snel overging tot het organiseren van groepsaankopen voor compostvaten en later ook compostbakken en wormenbakken. Hiervoor worden ‘OVAM-subsidies’ aangevraagd.

Het aantal verkochte compostmaterialen ligt ver boven de 20.000 stuks in al die jaren. Meer dan 1 op 5 van de gezinnen beschikt dus over een compostvat of –bak. Al deze actieve thuiscomposteerders kunnen voor goede raad terecht bij de vele tientallen vrijwilligers die in het IVM-werkingsgebied actief zijn. Vrijwilligers met een mooie titel ‘compostmeester’, recent omgedoopt tot ‘kringloopkracht’.

Toespraak Minister Joke Schauvliege

Toespraak Minister Joke Schauvliege

Dank en waardering: compostmeesters in de bloemetjes gezet

De inzet van de vrijwillige kringloopkrachten/compostmeesters is voor de lokale besturen evenals voor IVM van onschatbare waarde.

IVM voorzitter Koen Loete sprak op de viering van zaterdag 30 september namens het IVM-bestuur warme dankwoorden uit voor hun engagement en gedrevenheid en had voor de vrijwilligers een geschenkje klaar. Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en een delegatie van de Vlaco en OVAM sloten zich bij de appreciatie voor de vrijwillige inzet aan en kwamen de compostmeesters feliciteren.

Nadien werd het bezoekersparcours voor de Open Bedrijvendag (een dag later) in avant-première ingewandeld.