Een terugblik op de Week van de Afvalophaler


De Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter is voorbij. Hier een terugblik op deze tweede editie...

-

-

-

-

-

-

-

-

Op initiatief van Interafval en de Vlaamse afvalintercommunales, werd - voor het 2de jaar op rij - de week van 20 tot en met 24 november uitgeroepen als de ‘Week van de Afvalophaler’. Tijdens deze week werd jong en oud opgeroepen op om de afvalophalers, netheidswerkers én recyclageparkwachters te bedanken.

Er werd gesensibiliseerd door middel van een TV-spot met twee bekende BV's (Jean Blaute & Showbizz Bart) en bedankstickers die IVM ter beschikking had gesteld aan alle gemeentebesturen. Deze stickers konden tijdens ‘de Week van de Afvalophaler’ op de restafvalzak, PMD-zak of gft-container gekleefd worden. Op die manier krijgen de ophalers een bijzondere appreciatie, een figuurlijk schouderklopje voor het dagelijkse werk!

De stickers en de promotiecampagne zijn maar een opstapje. Een vriendelijke groet met opgestoken hand of een “merci” tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler kan al meer dan genoeg zijn. Dat kost niets, maar wordt des te meer geapprecieerd.

IVM heeft 'De Week van de Afvalophaler' extra luister bijgezet en heeft aan alle afvalophalers, recyclageparkwachters en medewerkers van de lokale netheidsteams een 'hoofdlamp' cadeau gedaan, zodat tijdens de donkere ochtenduren in de winterdagen alvast iets gemakkelijker kan worden gewerkt. Een klein gebaar maar een o zo belangrijke 'Dank u wel' waarmee IVM een voorbeeld wil stellen naar de inwoners van de regio om dankbaarheid te uiten aan al diegenen die - vaak in moeilijke situaties en barre weersomstandigheden - de afval- en materiaalstromen inzamelen.

IVM sensibiliseert geregeld via website, IVMMagazine en de ophaalkalender. Speciaal voor deze editie monteerde IVM een trailer en kortfilm. Ook op de recyclageparken van de IVM-steden en gemeenten wordt via een sensibiliserend spandoek gevraagd de parkwachters correct te behandelen.

Scholen geven  het goede voorbeeld.

De School van Morgen uit de Stropstraat in Nazareth plaatste de afvalophalers op dinsdagmorgen 21 november in de bloemetjes. Ze werden er hartelijk onthaald en verwend met een kopje koffie, een heus diploma, een 'dikke duim', een zak vol lekkers...

En dat terwijl de kinderen zongen:

"Mijn beste ophaler ben jij
dat ben jij
dat ben jij
Mijn beste ophaler ben jij
Dat ben jij"

"Jij krijgt van ons een dikke duim
een dikke duim
een dikke duim
Jij krijgt van ons een dikke duim
Dikke duim!"

Het bedankingsmoment werd natuurlijk afgesloten met een groot applaus van de leerlingen. Een mooi gebaar om hun welgemeende 'dank u' te tonen.

Diezelfde dag werd in de basisschool Kruipuit in Maldegem (Kruipuit 19a, 9990 Maldegem) een bedankmoment georganiseerd voor de ophalers, recyclageparkwachters en netheidsmedewerkers.

De kinderen van de 3° kleuterklas en het 1° leerjaar zetten de chauffeur en laders van de ophaalwagens speciaal in de bloemetjes met liedjes, tekeningen en lekkers. Ze vergaten daarbij natuurlijk ook de recyclageparkwachters en netheidswerkers niet. Bekijk hier de video met impressies.

Ook de lokale besturen tonen hun dank en appreciatie.

Tijdens de Week van de Afvalophaler werden in verschillende IVM-steden en gemeenten de recyclageparkwachters en netheidswerkers speciaal bedankt met complimentjes en attenties.

 

Dankmoment voor de ophalers - School van Morgen, Nazareth

Dankmoment voor de ophalers - School van Morgen, Nazareth

Dankmoment voor de ophalers, recyclageparkwachters en netheidswerkers - BS Kruipuit, Maldegem

Dankmoment voor de ophalers, recyclageparkwachters en netheidswerkers - BS Kruipuit, Maldegem

Dankbetuiging aan de recyclageparkwachters en netheidswerkers vanwege het gemeentebestuur van Evergem

Dankbetuiging aan de recyclageparkwachters en netheidswerkers vanwege het gemeentebestuur van Evergem