Overdracht recyclagepark Eeklo aan IVM


Vanaf 1 juli wordt het recyclagepark van Eeklo geëxploiteerd door IVM.

-

-

-

-

Het stadsbestuur van Eeklo heeft beslist om de exploitatie van het recyclagepark aan IVM over te dragen. Voor de inwoners van Eeklo verandert er weinig of niets. De openingsuren blijven dezelfde, er wijzigt niets aan het betaalsysteem of de tarieven. Zelfs de parkwachters blijven dezelfde. De dagdagelijkse verantwoordelijkheid voor het functioneren van het recyclagepark van Eeklo wordt evenwel de zorg van IVM, die voorheen overigens ook al instond voor het organiseren van marktbevragingen van de diverse afval- en materiaalstromen.

Waarom het recyclagepark overdragen aan IVM?

De stad Eeklo heeft de beslissing genomen omdat IVM op termijn meerdere recyclageparken van andere steden en gemeenten wil exploiteren. Op die manier moet het mogelijk worden om inwoners van deze steden en gemeenten toe te laten op de verschillende recyclageparken, zodat de dienstverlening wordt verbeterd: inwoners krijgen dan meer keuzemogelijkheden in functie van de afstand of openingsuren om naar een recyclagepark te gaan (dichtbij de woonplaats, dichtbij het werk, dichtbij de plaats van ontspannings- of winkelfaciliteiten...). Ook wil IVM naar een meer uniforme toepassing van acceptatie en tarieven.
De stad Eeklo wilde als eerste instappen in de IVM-visie en een signaal geven dat het intercommunaal project perspectieven biedt op een nog efficiëntere dienstverlening.

IVM heeft - naast de parkwachters die reeds werkzaam waren op het recyclagepark van Eeklo - ook nieuwe parkwachters aangeworven, zodat bij ziekte of verlof de dienstverlening gegarandeerd kan blijven.