Prijsuitreiking wedstrijd Open Bedrijvendag


In de septembereditie van het IVMMagazine werden lezers uitgenodigd de groencomposteringssite te komen bezoeken tijdens Open Bedrijvendag op 1 oktober. Wie de bon uit het IVMMagazine knipte en meebracht, zou kans maken op een leuke prijs...

IVM nam deel aan de Open Bedrijvendag op 1 oktober jl. De openstelling van de IVM-groencomposteringssite voor het ruime publiek was een schot in de roos. Het bezoekersaantal klokte af op 700, wat ruim boven de verwachtingen lag!

Het bezoekersparcours toonde de reis van groenafval tot compost en werd geduid door informatiepanelen die uitleg verschaften bij het machinepark, de composttafels en de compostloods. Verder was er informatie te rapen over kringlooptuinieren en thuiscomposteren bij de compostmobiel, gaf een bodemprofessor uitleg over (soms eenvoudige) testjes over de bodemkwaliteit en er werd zelfs gekook met (en geproefd van) restjes. De verschillende facetten van het kringlooptuinieren kwamen ruimschoots aan bod.

Actie in IVMMagazine

In de septembereditie van het IVMMagazine (het 3-maandelijkse magazine met informatie over afval en materialen) werden lezers uitgenodigd de groencomposteringssite te komen bezoeken. Wie de bon uit het IVMMagazine knipte en meebracht zou kans maken op een leuke prijs.

Een 90-tal bezoekers bracht de ingevulde bon mee. Zegt dit iets over het leesbereik van het IVMMagazine? Dat zou verder onderzoek vergen, maar het getal geeft o.i. toch een indicatie: indien we ervan uitgaan dat bezoekers meestal (minstens) per 2 naar de groencompostering kwamen, betekent 90 bonnen op 350 bezoeken toch ca. 25%. Nog ter informatie: het artikel met aankondiging van de Open Bedrijvendag, evenals de uit te knippen bon, stond niet op de cover van het IVMMagazine. Lezers moesten het dus 'opmerken'. In dat opzicht is het resultaat zeker bevredigend.

Elke bezoeker die een bon uit het IVMMagazine inleverde kreeg een extra attentie. En nadien werden uit de wedstrijdurne 26 gelukkige winnaars geloot. 25 van hen - afkomstig uit zowat alle IVM-steden en -gemeenten - ontvingen het kookboek 'No Leftovers - Koken met Restjes'.

Eén gelukkige winnaar, de heer Patrick Declercq uit Lovendegem, ontving zijn gewicht in potgrond.

De winnaars namen hun prijs in ontvangst in aanwezigheid van het directiecomité van IVM op dinsdagavond 7 november jl.

-

-