Uitbreiding PMD-zak nog niet voor morgen!


Via de media vernam u wellicht dat Fost Plus de ambitie heeft om vanaf 2019 de inzameling van PMD uit te breiden met andere verpakkingsplastics. Voor alle duidelijkheid: tot nader order verandert er niets aan de inzameling van PMD en dito sorteerregels.

De uitbreiding van de PMD-zak met andere plastic verpakkingen is zeker niet voor morgen! Fost Plus wil dit gefaseerd laten verlopen, zodat tegen 2021 in héél België een uniform inzamelsysteem voor verpakkingsplastics uitgewerkt is.

Hoewel er door, noch de Vlaamse Minister van omgeving, natuur en landbouw, noch door de Interregionale Verpakkingscommissie nog niets is beslist, kijken we in de IVM-regio alvast uit naar deze nieuwe inzameling, temeer het een veralgemening wordt van het proefproject dat al een 2-tal jaren in Aalter loopt. En met succes!

De invoering van zo'n nieuwe inzamelmethode in heel de regio (en bij uitbreiding naar Vlaanderen) gaat evenwel niet van vandaag op morgen. Daarom voorziet Fost Plus in een gefaseerde invoering vanaf 2019.

Meer info hierover op de website van Fost Plus.

Voor alle duidelijkheid: tot nader order wijzigt er niets aan de inzameling van PMD!

Inwoners in de IVM-regio blijven dus in 2018 gewoon het PMD inzamelen zoals ze dat op heden gewoon zijn. De uitbreiding naar P+ (andere plastic verpakkingen) zal geruime tijd op voorhand worden voorbereid en gecommuniceerd, door Fost Plus zowel als door de afvalintercommunale en uw lokaal bestuur.
Maar minstens nog in heel 2018 blijven de oude spelregels gelden. Dus géén botervlootjes of folies in de blauwe zak!

In de IVM-regio is er één gemeente waar de uitbreiding al ingeburgerd is: AALTER.

De Aalternaren werken al 2 jaar mee aan een proefproject om in de PMD-zak extra plastic verpakkingen in te zamelen. En dat gebeurt met succes, want de uitbreiding vergemakkelijkt de sorteerboodschap en het comfort van de inwoners. Het proefproject scoort dan ook zeer goed naar tevredenheid bij de inwoners. Ook de kwaliteit van het gesorteerde materiaal voldoet ruimschoots aan de verwachtingen van Fost Plus! Dankzij de goede resultaten in Aalter wordt het project uitgebreid naar alle gemeenten in België.

Dat heeft tijd nodig om zoiets organisatorisch verder uit te werken. Daarom vragen we nog even geduld en nog de 'oude sorteerregels' voor de blauwe PMD-zak te respecteren.

Enkel de inwoners van Aalter mogen de 'nieuwe regels' blijven toepassen, als dank voor hun pionierswerk.

Meer over sorteren van PMD op www.fostplus.be