Waar vind je ons e-loket?


Je wenst ons een klacht of melding door te sturen? Of je wil een ophaling van grofvuil op afroep aanvragen? Maak dan gebruik van de webformulieren via het e-loket van de IVM.

Via de drukknoppen rechtsbovenaan kom je rechtstreeks op de webpagina van:

   Het afvalalfabet
   De ophaalkalender
   De evenementenkalender
   Het e-loket
   De bibliotheek
   De mediatheek

Welke functies zitten er onder de koppen verscholen?

Het afvalalfabet: Raadplegen

Hier vind je een antwoord op de vraag wat met welke afvalfractie of afvalproduct dient te gebeuren.
Hoort het thuis bij PMD, bij het restafval of bij KGA? Kan je het kwijt op het recyclagepark? Kan je het thuiscomposteren?
Tik een afvalproduct in, selecteer en je krijgt direct het resultaat ...

IVM volgt de wijzigingen in de sorteerregels op de voet. Deze sorteerregels zijn immers het gevolg van de verwerkingsmogelijkheden in de afvalwereld. Wanneer er zich wijzigingen voordoen of nieuwe mogelijkheden van verwerking voorhanden zijn, krijgt dit een gevolg in vernieuwde sorteerregels. IVM zal in voorkomend geval dit afvalalfabet zo snel mogelijk aanpassen.

Vele materiaalstromen worden ingezameld op de recyclageparken. De acceptatievoorwaarden en tarieven kunnen in de onderlinge IVM-steden en -gemeenten verschillen. Daarom vragen we uw begrip indien binnen uw stad/gemeente voor een welbepaalde afvalfractie een andere oplossing geldt dan degene die wij voorstellen. Ingeval van onduidelijkheid of twijfel raden we u aan de gemeentelijke website te raadplegen of contact te nemen met de milieudienst van uw stad/gemeente.

De ophaalkalender: Raadplegen & downloaden

Wens je snel te weten te komen wanneer het restafval of PMD en papier-karton in jouw straat wordt opgehaald?
Raadpleeg dan ofwel de online ophaalkalender op www.ophaalkalender.be of blader door de digitale versie van de ophaalkalender van jouw gemeente of stad.

Wil je liever alle ophaaldata op je smartphone of tablet en een reminder ontvangen vóór elke ophaling? Download dan de Recycle! app via de AppStore (IOS) of de Google Playstore (Android).

De evenementenkalender: Raadplegen

Deze kalender geeft je een overzicht van de evenementen (die door of aan IVM zijn kenbaar gemaakt) die in de IVM regio worden georganiseerd, zoals o.a. demonstraties kringloopkrachten, zwerfvuilacties, Repair cafés, ...
Wenst u meer informatie over een geplande activiteit of evenement, dan vragen we u contact te nemen met uw gemeente/stad.

Het e-loket: Versturen

- Heb je een klacht over een ophaling aan huis of wijkinzameling? Dan kan je gebruik maken van het digitale "klachtenformulier ophaling".

- Je wenst een ophaling van grofvuil op afroep (tegen betaling) aan te vragen? Dan kan je een ophaling reserveren via het digitale "aanvraagformulier grofvuil op afroep".

- Wens je een subsidie voor de aanschaf van een hakselaar aan te vragen? Dien je aanvraag in met het webformulier "subsidieaanvraag voor hakselaars".

- Je wenst een bezoek te brengen aan onze afvalenergiecentrale? Reserveer je groepsbezoek via het "aanvraagformulier bezoek".

- Als je ons iets wil laten weten omtrent de kwaliteit van de afvalzak dan kan je gebruik maken van het "meldingsformulier".

De bibliotheek: Raadplegen & downloaden

IVMmagazines, informatieve folders en andere publicaties

De mediatheek: Bekijken

Allerlei video's, filmpjes en foto's