Week van de Afvalophaler - van 20 tot en met 24 november 2017


De week van 20 tot en met 24 november wordt voor het 2e jaar op rij uitgeroepen als de 'Week van de Afvalophaler'. Tijdens deze week roepen we op om de afvalophalers én recyclageparkwachters speciaal te bedanken.

Tientallen mensen dagelijks in de weer om afval in onze regio in te zamelen

Dagelijks zijn in onze regio tientallen mensen in de weer om het huishoudelijk afval op te halen aan huis of in te zamelen op recyclageparken. Ook ruimen vele medewerkers zwerfvuil of sluikstorten op.
Deze dienstverlening gebeurt niet altijd in de meest optimale omstandigheden. De medewerkers trotseren weer en wind, worden vaak geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties en krijgen regelmatig te maken met onaangepast gedrag.

‘Onaangepast gedrag’ = dagelijkse kost

Uit onderzoek blijkt de confrontatie met onaangepast gedrag – jammer genoeg - bijna dagelijkse kost.
Dat onaangepast gedrag kan verschillende vormen aannemen: voertuigen die gevaarlijke manoeuvres maken op het ogenblik dat afval wordt opgehaald, automobilisten die weinig of geen geduld hebben en de ophaalwagens bruusk inhalen en de pas afsnijden, bumperkleven, toeteren…

Ook het recyclagepark blijft er niet van gespaard: inwoners die bewust de aanwijzingen van de parkwachters om afval correct sorteren negeren en daarover in discussie gaan, verbaal geweld, intimidatie…

Vraag om respect met ‘de Week van de Afvalophaler’ als katalysator.

Op initiatief van Interafval en de Vlaamse afvalintercommunales, wordt - voor het 2de jaar op rij - de week van 20 tot en met 24 november uitgeroepen als de ‘Week van de Afvalophaler’. Tijdens deze week roepen we mensen op om de afvalophaler, netheidswerker én recyclageparkwachters te bedanken.

Hoe? Er wordt gesensibiliseerd door middel van een TV-spot met bekende BV's (Jean Blaute & Showbizz Bart) en bedankstickers die vanaf begin november te verkrijgen zijn op het gemeentehuis (zo lang de voorraad strekt). Deze stickers kunnen tijdens ‘de Week van de Afvalophaler’ (20/11 - 24/11) op de restafvalzak, PMD-zak of gft-container gekleefd worden. Op die manier krijgen de ophalers een bijzondere appreciatie, een figuurlijk schouderklopje voor het dagelijkse werk!

De stickers en de promotiecampagne zijn maar een opstapje. Een vriendelijke groet met opgestoken hand of een “merci” tijdens een ontmoeting met de parkwachter of ophaler kan al meer dan genoeg zijn. Dat kost niets, maar wordt des te meer geapprecieerd.

Doe mee en bedank de afvalophalers, parkwachters en netheidsmedewerkers. Ze verdienen respect.

Post een leuke foto met blijk van je waardering of geef een 'elektronisch' complimentje.

Wil je nog meer doen en een 'statement' maken? Dat kan, door een 'elektronisch' complimentje te plaatsen en/of een foto met blijk van je waardering te posten. We zorgen ervoor dat je complimentje goed terecht komt. Aarzel niet en bezorg ons je waardering via onze 'complimentenbrief'.

Gooi je foto in de strijd...

Maak een foto van je bestickerde afvalzak of gft-bak en post hem op sociale media met hashtag #HouHetNet. Zo deel je ook jouw respect voor afvalophalers en recyclageparkwachters. Dank u!