Asbest (op afroep)


Asbest kan je op afroep aan huis laten ophalen. Hiervoor moet je vooraf een asbestplatenzak of bigbag aankopen bij je stad of gemeente.

  Wat kan aangeboden worden?

 • asbestgolfplaten van particulieren

 • asbestleien van particulieren (dakleien, geveltegels)

 

  Wat kan niet aangeboden worden?

 • afvoerbuizen en goten uit asbest

 • schouwkappen en schouwpijpen

 • losse of ongebonden asbest

 • asbestpleister (verbrokkelde leidingisolatie rond verwarmingsbuizen...)

 • asbestkoord

Hoe ga je tewerk?

Overweeg je een kleine hoeveelheid asbesthoudende golfplaten te verwijderen? 

 1. Koop een asbestplatenzak op het recyclagepark of gemeentedienst.

 2. Gebruik het bijgeleverde veiligheidsmateriaal bij het verwijderen van het asbest.

 3. Lees de instructies op de brochure "zelf asbestcement golfplaten verwijderen".

 4. Leg de platenzak klaar op het 'ophaalpunt' aan de openbare weg, bereikbaar voor een vrachtwagen met laadkraan.

 5. Vouw de platenzak correct open.

 6. Leg de platen voorzichtig in de zak.

 7. Leg ook de persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, handschoenen, stofmaskers...) in de zak voordat je deze definitief gaat afsluiten.

 8. Sluit de zak correct af (lees de info op de meegeleverde handleiding).

 9. Contacteer IVM om een ophaling aan te vragen en ophaaldatum vast te leggen.

Een ophaling kan je aanvragen via ons e-loket.

Op de afgesproken ophaaldag komt een ophaalfirma langs en neemt de gesloten platenzak mee. Deze platenzak wordt afgevoerd naar een erkende verwerker (stortplaats cat. 1).

Meer info op onze webpagina over het asbestproject.