Glas (Deinze)


In een deel van Deinze wordt verpakkingsglas maandelijks aan huis opgehaald. Het gaat om de deelkernen Deinze, Petegem-aan-de Leie, Bachte-Maria-Leerne, Astene, Sint-Martens-Leerne, Meigem, Zeveren, Vinkt, Wontergem, Grammene en Gottem.

-

-

-

-

-

-

  Wat is toegelaten bij het glas?

 • verpakkingsglas wit/kleurloos & gekleurd

 • doorzichtige glazen flessen en flacons

 • doorzichtige glazen bokalen

  Wat is niet toegelaten bij het glas?

 • hittebestendig glas (bv. ovenschotels, kookplaten)

 • porselein en aardewerk

 • stenen flessen en kruiken

 • opaalglas en kristal

 • vlak glas zoals ruiten of spiegels

 • lampen, tl-lampen

 • drinkglazen

Opmerkingen:

 • maak de glazen verpakkingen volledig leeg en spoel ze uit.

 • verwijder deksels en doppen, ook van de flessen!

 • stop géén glazen verpakkingen van giftige of gevaarlijke producten bij het glas.

Hoe het glas correct aanbieden?

Het glas mag gemengd worden aangeboden in een emmer of stevige open bak met een gesloten bodem en gesloten zijwanden.

Plaats het materiaal tijdig buiten, maar ten vroegste om 18 uur de avond voor de ophaling en ten laatste om 05.30 uur op de dag van de ophaling. Werd het glas niet meegenomen dan moet u dit ten laatste de avond van de ophaaldag terug binnen nemen.

Bekijk de folder "De glasophaling toegelicht" en het sorteerfilmpje.

Waarin mag u het glas niet aanbieden?

 • kartonnen dozen (gevaar voor scheuren, doorzakken van de bodem…)

 • wasmanden (gevaar voor verlies van glas door de ‘mazen’)

 • plastic zakken (geen stevig recipiënt, kan nadien niet netjes worden teruggeplaatst)

 • sinaasappelkisten (gevaar voor verlies van glas omdat de randen niet hoog genoeg zijn)

 • afgesloten vaten of tonnen (geen controle over inhoud mogelijk; probleem van manipulatie met het deksel)

 

-

-

Wat ingeval van fout? 

Wie foutief materiaal aanbiedt, of wie het materiaal op een foutieve manier aanbiedt, riskeert een weigeringssticker.

De ophaler heeft het recht om foutief aangeboden materiaal te weigeren. Omdat hij het glas niet mag uitsorteren, laat hij daarom de volledige aangeboden hoeveelheid glas staan. Om hierover duidelijk te communiceren, werd een weigeringssticker ontworpen. Op deze sticker staat meer uitleg over het correct aanbieden van het glas. Naar analogie met de weigeringssticker voor PMD krijgt u ook informatie over hoe u het glas bij de volgende ophaling wél correct kan aanbieden.

Wat gebeurt er mee?

Het glas wordt verkleind en vermalen tot grondstof voor de productie van nieuw glas.

Meer over inzamelen en recycleren van verpakkingsglas op de website van Fost Plus.