Restafval


Restafval wordt opgehaald in restafvalzakken. Hierin stop je huishoudelijk afval dat niet (meer) voor hergebruik en/of recyclage in aanmerking komt.

-

-

  Wat is toegelaten bij het restafval?

 • niet recycleerbaar kunststofafval (plastic bord, plastic drinkbekers, kapotte speelgoedpop...)

 • vervuild papier (geolied papier, carbonpapier, behangpapier, broodzakken...), aluminiumfolie

 • luiers, maandverbanden

 • visgraten, kippenbotjes, vleesresten

 • piepschuim schoteltjes, vervuild piepschuim

 • dampkapfilters, kauwgom, kattenbakvulling, nylonkousen, stofzuigerzakken...

-

-

  Wat is niet toegelaten bij het restafval?

 • recycleerbaar materiaal (PMD, papier en karton, glas, materiaal dat op het recyclagepark afzonderlijk wordt ingezameld)

 • (klein) gevaarlijk afval (breng dit naar de KGA-inzameling of het recyclagepark)

 • geneesmiddelen (breng ze naar de apotheker)

 • injectienaalden (verzamel deze in een naaldbox en breng ze naar de KGA-inzameling)

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten (breng ze naar het recyclagepark of De Kringwinkel of ruil ze in bij de aankoop van nieuwe toestellen)

 • lampen (breng ze naar het recyclagepark of ruil ze in bij aankoop van nieuwe lampen)

 

-

-

Veiligheid voor alles!

Regelmatig worden ophalers verwond bij het optillen van een restafvalzak. Snijwonden komen - ondanks het dragen van beschermende handschoenen en kledij - vaak voor.

Stop daarom géén zaken in de restafvalzak die de ophalers kunnen verwonden. Dus géén injectienaalden, scherpe voorwerpen (satéstokjes, mes of vork, gebroken glas, kapot porselein, losse scheermessen, kapotte lampen...) of gevaarlijke afvalstoffen.

KGA is zeker uit den boze. De verpakkingen kunnen lekken of openscheuren waardoor ophalers risico lopen op brand- en andere wonden.

Heb je per uitzondering toch puntige voorwerpen in de restafvalzak (satéprikkers, kleine glasscherven ...), wikkel dan deze zaken in stevig papier.

Niet te zwaar!

Jammer genoeg worden af en toe nog te zware restafvalzakken aangeboden. Daarom dit geheugensteuntje: zakken die meer wegen dan 16 kg kunnen door de ophaler geweigerd worden. Deze zakken krijgen een rode weigeringssticker en mogen bij een volgende ophaling énkel aangeboden worden als ze minder zwaar wegen. De bewoner wiens zak werd geweigerd is verplicht deze zak terug binnen te nemen. Wanneer de te zware restafvalzak blijft buitenstaan, kan dit beboet worden als sluikstorten.

Wat gebeurt er mee?

Het restafval wordt verbrand in de afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo, waarbij elektriciteit wordt opgewekt, goed voor het voorzien van 13.000 huishoudens van stroom.