Inzamelen op het recyclagepark


Heel wat huishoudelijk afval kan niet met de ophaling van restafval of de selectieve inzamelingen aan huis of in de wijken worden meegegeven. Met die afval- en materiaalstromen kan je op het recyclagepark terecht.

Huishoudelijk afval dat je niet kan hergebruiken en dat evenmin met het restafval of het grofvuil kan worden meegegeven, of dat niet selectief wordt ingezameld aan huis of in de wijk, kan op het recyclagepark worden aangeboden.

-

-

-

-

-

-

Welke afval- en materiaalstromen?

De Vlaamse regelgeving verplicht inzameling van minstens volgende materiaalstromen op de recyclageparken:

grofvuil, papier en karton, snoeihout, fijn tuinafval, boomstronken, textiel, AEEA, metalen, hout,  vlakglas, harde kunststoffen, KGA, frituurvet en -olie, zuiver steenpuin, ander bouw- en sloopafval, hechtgebonden asbestcement.

Het staat de steden en gemeenten vrij om nog andere afval- en materiaalstromen in te zamelen. Zo wordt in het IVM-gebied overal verpakkingsglas op de recyclageparken ingezameld. Sommige parken voorzien ook in de selectieve inzameling van folies, isomo (piepschuim), banden...

Informeer daarom bij de parkwachter welke afval- en materiaalstromen worden ingezameld.

Gemeenten beslissen zelf

De inrichting van de recyclageparken behoort tot de gemeentelijke bevoegdheid en niet tot die van IVM.

Informeer daarom eerst bij je gemeente/stad indien je een vraag hebt in verband met een product waarvan je niet zeker weet of je dat kan aanbieden op het recyclagepark.

Ook de tarieven worden door de gemeente/stad bepaald. De Vlaamse overheid verplicht de lokale besturen om voor grofvuil een minimumtarief aan te rekenen. Over de overige fracties beslissen de gemeentebesturen zelf.

Explotatie door IVM

  • Recyclagepark Eeklo: sedert 1 juli 2017. Lees meer.

  • Recyclagepark Sint-Laureins/Kaprijke: sedert 1 januari 2018. Lees meer.

  • Recyclageparken Deinze: (2 parken) sedert 1 augustus 2018. Recyclagepark Europalaan-Deinze: Lees meer - Recyclagepark Brouwerijstraat-Nevele: Lees meer.

  • Recyclagepark Nazareth: sedert 1 januari 2019. Lees meer.

  • Recyclagepark Sint-Martens-Latem: sedert 3 juli 2019. Lees meer.

  • Recyclagepark Evergem: sedert 2 januari 2020. Lees meer.

  • Recyclagepark De Pinte: sedert 2 januari 2020. Lees meer.

  • Recyclageparken Lievegem: (3 parken) sedert 2 januari 2020. Lees meer.

Correct sorteren loont

Wanneer je een bezoek brengt aan het recyclagepark, houd dan ook rekening met de aanwijzingen van de parkwachters. Zij kunnen je helpen met het sorteren van de fracties in de juiste containers. Wanneer iedereen correct sorteert zijn er minder kosten voor extra sortering; kosten waarvoor de gemeente – de inwoners dus – moet opdraaien.

Houd het ook netjes: het recyclagepark is geen stort. Laat er geen afval rondslingeren.

Neem contact met de gemeentelijke milieudienst voor meer informatie over de openingsuren van het recyclagepark, over de mogelijkheid van aanvoer van verschillende afvalfracties enz.