De IVM-afvalenergiecentrale

De afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo verwerkt restafval met zorg voor het milieu

Lees meer

De fasen in het proces

Volg de reis van je restafvalzak doorheen de installatie en ontdek hoe stoom stroom wordt...

Lees meer

De aanvoer en opslag van afval

De afvalenergiecentrale van IVM verwerkt restafval, ingezameld in de 15 steden en gemeenten die lid zijn van IVM. Ook restafval afkomstig van andere...

Lees meer

De verbranding van afval

De IVM-installatie is uitgerust met 2 roosterovens die elk 7 ton afval per uur kunnen verwerken.

Lees meer

De stoomproductie

De rookgassen die de oven verlaten moeten eerst worden gekoeld in stoomketels. Pas nadien kunnen ze worden gezuiverd.

Lees meer

De rookgaszuivering in 4 stappen

In de ovenruimte worden - naast bodemas - ook rookgassen gevormd. Deze rookgassen worden eerst grondig gezuiverd vooraleer deze de schouw verlaten. De totale...

Lees meer

De schouwen

Elke ovenlijn heeft zijn eigen metalen schoorsteen van 62,5 meter hoog.

Lees meer

De elektriciteitsproductie

In de stoomketel wordt water voorverwarmd in een economiser. Nadien wordt het water gekookt en verdampt; de stoom wordt gedroogd en oververhit. Er wordt...

Lees meer

De IVM-groencompostering

Op de IVM-groencomposteringsinstallatie wordt het groenafval verwerkt dat ingezameld wordt bij steden en gemeenten van IVM en collega-intercommunale IDM. De...

Lees meer

Het composteringsproces

Het composteringsproces verloopt in 4 fasen: de voorbewerking (mengen en verkleinen en opzetten van de composthopen), de composteringsfase, de narijping en de...

Lees meer

Toepassingen van compost

Op de IVM-groencomposteringsinstallatie wordt compost van hoge kwaliteit geproduceerd. Het eindproduct wordt afgenomen afname door land- en tuinbouwbedrijven,...

Lees meer