Aanvoer van afval


De afvalenergiecentrale van IVM verwerkt restafval, ingezameld in de 19 steden en gemeenten die lid zijn van IVM. Ook restafval afkomstig van andere 'intercommunales' wordt bij IVM verwerkt, evenals gelijkaardig bedrijfsafval dat wordt aangevoerd door enkele grote private afvalbedrijven.

Acceptatie

In de afvalenergiecentrale wordt énkel huishoudelijk restafval (restafvalzakken en grofvuil) en gelijkaardig bedrijfsafval verwerkt.

Het huishoudelijk restafval is afkomstig uit de 19 deelnemende steden en gemeenten van IVM, evenals van enkele collega-afvalintercommunales.

Het gelijkaardig bedrijfsafval wordt aangevoerd door enkele grote private afvalfirma's die hiervoor met IVM een contract hebben gesloten.

 

-

-

Weegbrug

De vrachtwagens die het afval aanvoeren worden gewogen op een geijkte weegbrug.
Er worden steeds twee wegingen uitgevoerd: een ingaande (bruto) weging en een uitgaande (tarra) weging.

Per dag wordt ongeveer 400 ton afval aangevoerd.

-

-

Stortbunker

Het afval wordt gelost aan de loskade in de stortbunker. Deze bunker heeft een capaciteit van 1200 ton of 3.600 m³ en dient derhalve als opslagplaats. De afmetingen van de stortbunker zijn: lengte 32 m, breedte 10 m, maximum stapelhoogte 19 m.

De stortbunker is ook een mengplaats. De verbranding moet soepel verlopen en een constant homogeen mengsel van afval die in de oven aangeboden wordt staat garant voor constante temperatuur en een stabiel verbrandingsproces. Daarom wordt het afval door de kraanman vermengd.

De bunker is uitgerust met 2 loopkranen met een poliepgrijper (capaciteit van 3,2 m³ en 4 m³ per grijper).