De IVM-afvalenergiecentrale


De afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo verwerkt restafval met zorg voor het milieu


In de afvalenergiecentrale van IVM wordt huishoudelijk restafval (restafval én grofvuil) evenals gelijkaardig bedrijfsafval verwerkt.

De installatie (gebouwd in 1981 en sindsdien meermaals grondig aangepast) is van het type roosteroven met energierecuperatie. De installatie wordt als Best Beschikbare Technologie aanvaard.

Er wordt gewerkt met 2 roosterovens die 7 dagen op 7, 24u op 24u restafval verbranden. Hiervoor werkt IVM in de afdeling exploitatie in een ploegenstelsel.

De installatie is vergund voor het verwerken van 100.000 ton per jaar. De vergunning is verleend tot 2036.

Gedurende de nacht van 23 op 24 april werd de laatste van de 2 ovenlijnen van de afvalenergiecentrale van IVM uit gebruik genomen. De installatie ligt sindsdien volledig stil, zodat de optimalisatiewerken écht van start kunnen gaan. Deze optimalisatiewerken omvatten onder meer de vervanging van beide ovenlijnen en elektrofilters (gebouwd in 1980-1981), maar van de stilstand wordt ook gebruik gemaakt om renovatiewerken aan de stortbunker en rolbruggen en de toegangsweg naar het stortplatform uit te voeren.

Tenslotte is de stilstand ook het ideale moment om de 62,5 meter hoge betonnen schoorsteen te vervangen door twee nieuwe stalen schouwen. De realisatie van deze werken is in handen van Engie Fabricom.
Parallel onderzoekt IVM mogelijkheden voor meer optimale recuperatie van warmte/energie en afzetmogelijkheden hiervan naar private of publieke afnemers in de nabije regio.