De IVM-afvalenergiecentrale


De afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo verwerkt restafval met zorg voor het milieu


In de afvalenergiecentrale van IVM wordt huishoudelijk restafval (restafval én grofvuil) en gelijkaardig bedrijfsafval verwerkt.

De installatie (gebouwd in 1981 en de jaren daarna meermaals grondig aangepast) is van het type roosteroven met energierecuperatie. De installatie wordt als Best Beschikbare Technologie aanvaard.

Er wordt gewerkt met 2 roosterovens die 7 dagen op 7, 24u op 24u restafval verbranden. Hiervoor werkt IVM in de afdeling exploitatie in een ploegenstelsel.

De installatie is vergund voor het verwerken van 100.000 ton per jaar. De vergunning is verleend tot 2036.