Energierecuperatie


De afvalenergiecentrale van IVM is uitgerust met een installatie voor energierecuperatie en elektriciteitsproductie.

De stoomketels

In de stoomketel wordt water voorverwarmd in een economiser. Nadien wordt het water gekookt en verdampt; de stoom wordt gedroogd en oververhit.

Er wordt hogedrukstoom van 400 ° Celsius gevormd. Deze stoom wordt ontspannen in de turbine. De mechanische energie uit de stoom doet de alternator draaien. In deze alternator wordt elektriciteit opgewekt.

De stoomturbine en generator

De stoomturbine bestaat eenvoudig uitgelegd uit een serie schoepenrijen die op een as zijn gemonteerd. De stoom oefent een kracht uit op de schoepen, waardoor de as aan een hoge snelheid gaat draaien en een generator aandrijft. In de generator wordt mechanische energie omgezet in elektrische energie.

Bij de uitgang van de turbine is er onderdruk: de druk bedraagt 0,15 bara (dus beneden atmosferische druk). Stoom ontspant, dus het volume neemt toe (met factor 100) en er wordt energie afgegeven.

De aerocondensor

De stoom die de turbine verlaat is stoom op lage druk (0,15 bar) en lage temperatuur (54° C). Deze stoom wordt vervolgens gecondenseerd om er water van te maken. Dit gebeurt in een aerocondensor: een grote radiator met ventilatoren om de verdampingswarmte bij middel van omgevingslucht af te voeren.

Het water wordt verzameld in een condensaatwatertank. Vervolgens – na enige tussenstappen - gaat het water (130 graden Celsius) terug naar de stoomketel via pompen. Dit is een kringloopproces.

De elektriciteitsproductie

De elektriciteitsproductie bedraagt +/- 7 MW.
20% wordt gebruikt voor de eigen installatie; 80% wordt verkocht aan een elektriciteitsproducent (goed voor elektriciteitsvoorziening van 8.000 gezinnen van 4 personen)

Groenestroomcertificaten

Sinds eind 2004 beschikt IVM over groenestroomcertificaten. Deze certificaten worden bij afvalverbranding toegekend aan energie uit de hernieuwbare fractie (korte cyclus) uit het restafval. Het percentage is momenteel berekend en vastgesteld op 47,76%.

De groenestroomcertificaten worden door de klassieke stroomproducenten aangewend in het kader van hun verplichting om een wettelijk voorgeschreven percentage 'groene stroom' te produceren.