Schouw


De schouw meet 62,5 meter en is gemeenschappelijk voor de 2 lijnen. De schouw heeft een stalen binnenpijp en een betonnen buitenwand.

Voordat de rook in schouw wordt geblazen passeert het een zuigtrekventilator en een geluidsdemper. De zuigtrekventilator zorgt ervoor dat de rookgassen doorheen het hele systeem worden gezogen en dat het hele systeem in onderdruk is zodat er geen ongereinigde gassen naar buiten kunnen lekken.

In de schouw staan op 15 m hoogte meetapparaten om continu de emissiewaarden (SO2, CO, HCl, NO, CO2 en water), evenals het stofgehalte, rookgasdebiet en -temperatuur te meten en te registreren.

De meetresultaten worden elke maand doorgestuurd naar LNE. 
Er is ook een continustaalname ten behoeve van de dioxinemeting.