De IVM-groencompostering


Op de IVM-groencomposteringsinstallatie wordt het groenafval verwerkt dat ingezameld wordt bij steden en gemeenten van IVM en collega-intercommunale IDM. De exploitatie is uitbesteed aan de firma Renewi.

Groencompostering

Op de groencomposteringsinstallatie van IVM te Eeklo wordt jaarlijks ongeveer 45.000 ton groenafval verwerkt tot kwaliteitsvolle compost. Jaarlijks wordt op deze site ca. 25.000 ton compost geproduceerd.
De exploitatie van deze groencompostering wordt door IVM uitbesteed. Momenteel is de exploitant Renewi.

Acceptatie van materiaal

Op de IVM-groencompostering worden fijn tuinafval, snoeihout, boomwortels en -stronken aanvaard.

Het groenafval is afkomstig van de recyclageparken van de bij IVM en IDM aangesloten gemeenten en steden, evenals van groendiensten van steden en gemeenten en van enkele tuinbedrijven waarmee IVM een overeenkomst heeft.

Contact:

De IVM-groencomposteringsinstallatie is gelegen aan de Ringlaan 56 te 9900 Eeklo.
Tel 09 377 33 76 of stuur een mailtje


-

-