Het composteringsproces


Het composteringsproces verloopt in 4 fasen: de voorbewerking (mengen en verkleinen en opzetten van de composthopen), de composteringsfase, de narijping en de affinage.

Voorbewerking

Het op de IVM-groencompostering aangevoerde groenafval wordt afgeladen op de composteringsvloer. Boomstronken worden op een wachthoop gevoerd en nadien verkleind. Het gemalen wortelhout wordt afgezet als mulchmateriaal, maar kan ook worden gebruikt als structuurmateriaal bij het composteringsproces.

Van zodra voldoende materiaal aanwezig is – in principe dagelijks - starten de hakselactiviteiten. Het verhakselde materiaal wordt door een wiellader op de composteringstafel gebracht. In periodes waar veel gazonmaaisel wordt aangevoerd, wordt het het tuinafval gemengd met structuurmateriaal dat op een wachthoop is gestapeld.

De hopen worden na het hakselen en na het eventueel toevoegen van structuurmateriaal opgezet in tafelvorm, met een maximale hoogte van 3 meter.

Compostering

Na 6 à 8 weken wordt de tafel omgezet, zodat er voldoende zuurstof in de hoop kan waardoor de compostering aëroob wordt gehouden. Bij de keuze van het omzettijdstip wordt rekening gehouden met de windrichting om eventuele geurverspreiding naar bewoond gebied te beperken.

Bij het omzetten wordt ook de vochtigheid gecontroleerd; indien nodig wordt percolaatwater toegevoegd. 

Bij periodes van lange droogte worden de composthopen bevochtigd d.m.v. een drijfmestkar die water uit een voorbezinkingstank van het percolaatbekken of van het percolaatbekken zelf opzuigt en daarna zijdelings leegspuit over de composttafel. Ook nu wordt rekening gehouden met de windrichting.

De temperatuur in de composthopen kan oplopen tot 55 à 70 ° Celsius.

Narijping en affinage

Het compost is na ongeveer 6 maanden klaar voor uitzeving. Dit gebeurt door middel van een grote mobiele trommelzeef die beladen wordt met een wiellader. De zeefresten worden tegelijkertijd gewindshift. Door middel van blaas- en zuigkracht worden plastic, stenen en ander afval gescheiden. De nog niet volledig gecomposteerde delen belanden terug op de wachthoop.

In functie van de toepassing van het compost wordt een korrelgrootte van 8-12-20 of 40 mm afgezeefd.