© 2018 IVM o.v. – Alle rechten voorbehouden


Uitgever van deze website is IVM o.v. - Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland - met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel gevestigd in de Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo - tel. 09 377 82 11 - fax 09 378 18 44 - mail: ivm@ivmmilieubeheer.be

De elektronische nieuwsbrief alsook de website uitgegeven door IVM o.v. zijn beschermd door het auteursrecht. Deze rechten gelden voor de structuur, de inhoud en applicaties ervan. Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij voor commerciële doeleinden. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.