Aanvraag ophaling asbest op afroep voor particulieren


Vanaf 27 juli zijn de asbestkits opnieuw beschikbaar in het verdeelpunt van uw gemeente en vanaf 3 augustus worden de asbestplatenzakken en bigbags voor asbestleien terug aan huis opgehaald.

Contactgegevens aanvrager:

Bent u bewoner van het gebouw?Ik wens een ophaling van mijn gevulde asbestplatenzak(ken)/asbestbigbag(s) aan te vragen.

Let wel: maximaal 2 asbestzakken/-bigbags per adres voor de duur van het project!


(max. 2 zakken/bigbags per adres!)

Na ontvangst van dit ingevulde aanvraagformulier, wordt u gecontacteerd om een ophaaldatum vast te leggen.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de ophaler voor een efficiënte inzameling. Nadien worden de gegevens verwijderd.

-