Aanvraag voor ophaling asbest op afroep


Dien hier je aanvraag in voor ophaling van je asbestplatenzak en/of bigbag. Omwille van de coronacrisis: verkoop van de zakken tijdelijk stopgezet! Geen ophaling meer vanaf week 14!

Contactgegevens aanvrager:

Bent u bewoner van het gebouw?Ik wens een ophaling van mijn gevulde asbestplatenzak(ken)/asbestbigbag(s) aan te vragen.


(max. 2 zakken/bigbags per adres!)

Na ontvangst van dit ingevulde aanvraagformulier, wordt u gecontacteerd om een ophaaldatum vast te leggen.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de ophaler voor een efficiënte inzameling. Nadien worden de gegevens verwijderd.

-