Gebruik compost bij de aanleg van het gazon


De lente is een ideale periode om een nieuw gazon aan te leggen. Neem daarom van de gelegenheid gebruik om de bodem eens goed onder handen te nemen, want eenmaal het gazon er ligt kan je de grond enkel nog van boven uit bijwerken. Dan is het te laat voor een grondige gezondheidskuur.

  1. Eerst moet de oppervlakte klaargemaakt worden voor de bodemverbetering.
    De planten die er voordien op groeiden worden best eerst verwijderd.

  2. Verdeel de compost over de oppervlakte.

  3. Hark de compost gelijkmatig open.

  4. Werk de compost in de bodem (hierbij kan een grondfrees worden gebruikt).

  5. Verwijder onkruiden, steentjes en wortels met een hark.

  6. Druk de grond goed aan. Voor kleine oppervlakten kan dit door in kleine pasjes stevig over de grond te lopen. Voor een grotere oppervlakte werk je best met een rol.

Compost voor een gezonde bodem

Een tuingrond met voldoende humus droogt minder snel uit en slempt minder snel dicht. De wortels van het gras vinden er gemakkelijk lucht en water. Er komen langzaam voedingsstoffen vrij die bijdragen tot een gezonde dichte groei, waardoor mos minder kans krijgt.

De aanleg van een nieuw gazon is een unieke kans om de grond te verbeteren. Breng 10 tot 20 kg compost per vierkante meter in en frees deze hoeveelheid ongeveer 20 centimeter in de bodem.

Moet er nog zaad zijn?

Kies best een zaadmengsel dat aangepast is aan de grondsoort en aan het toekomstig gebruik van het gazon. Er zijn speciale zaadmengsels voor schaduwtuinen of voor tuinen met een intensief gebruik.
Een mengsel met twee of drie soorten verhoogt de tolerantie van je gazon voor hitte, droogte en plagen.
Een mengsel met raaigras levert een sterk gazon. Je kan ook voor een traag groeiende grassoort kiezen. Bij deze soorten moet je minder maaien én ze vragen ook minder bemesting.