Grofvuil op afroep? Bel IVM op het gratis nummer 0800 13 580.


Kan u het grofvuil niet naar het recyclagepark (laten) brengen? Bel dan 0800 13 580 en reserveer een ophaling van grofvuil aan huis (tegen betaling).

IVM verzorgt de ophaling van grofvuil aan huis, op afroep en tegen betaling.
De tarieven voor deze dienstverlening verschillen van gemeente tot gemeente, maar wie het grofvuil zelf naar het recyclagepark kan (laten) brengen is nog steeds voordeliger af dan het aan huis op afroep door IVM te komen laten ophalen. U betaalt immers naast de verwerkingskost ook een deel van de ophaalkost. 

Het grofvuil wordt op telefonische aanvraag (op afroep) en tegen betaling opgehaald en dat 10 maal per jaar. Wie grofvuil heeft belt naar 0800 13 580 en geeft op welke goederen zullen worden aangeboden. Op basis hiervan wordt een betalingsverzoek opgemaakt. Na betaling volgt een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag. Enkel het aangeboden afval zoals telefonisch is doorgegeven zal worden opgehaald. Afval dat niet onder de noemer 'grofvuil' valt, wordt niet meegenomen.

Meer info op 0800 13 580.


Bent u een inwoner van de gemeente Zulte?

Dan belt u naar de milieudienst van Zulte op het rechtstreekse nummer 09 243 14 43.

Meer info op www.zulte.be