Handhavingsweek - van 5 tot en met 11 oktober


In deze week wordt er extra toegekeken op het correct verwijderen van afval en is er extra controle op zwerfvuil en sluikstort.

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen?

Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale en andere overheden.
Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op samen met lokale overheden en afvalintercommunales.
Maar er wordt ook gewerkt aan extra controle op zwerfvuil en sluikstort. Hier wordt nog eens op ingezet van 5 tot 11 oktober.

Meer op www.mooimakers.be

Handhavingsweek van 5 tot en met 11 oktober 2020

Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Hen worden alternatieven voorgesteld. Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder beboet. We gaan hierbij niet alleen voor een harde, maar ook een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje.

Heel wat instanties nemen deel: zowel politie, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten, veldwachters als lokale en gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of waterwegbeheerders.

Waar en wanneer?

De Handhavingsweek vindt in principe in heel Vlaanderen plaats gedurende de week van 5 tot en met 11 oktober.
De gemeente of stad, politiezone of handhaver bepaalt zelf op welke tijdstippen en op welke locaties medewerkers worden ingezet. Vergelijk het met de flitsmarathons: je weet niet waar en wanneer, maar de kans bestaat dat in de ‘week’ je ergens een handhaver tegenkomt. Ze kunnen controleren, anoniem en in uniform.

En… wie het zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag ook rekenen op een complimentje.