IVM geeft subsidie voor aankoop herbruikbare luiers


Vanaf januari 2020 kan subsidie aangevraagd worden voor de aankoop van wasbare luiers.

De raad van bestuur van IVM heeft beslist om met ingang van 1 januari 2020 een subsidie toe te kennen aan inwoners van de IVM-steden en gemeenten die voor hun kinderen (geboren na 31/12/2019) van 0 tot 3 jaar herbruikbare luiers gebruiken.

IVM wil hiermee inwoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval, want wegwerpluiers nemen een vrij groot deel in van de afvalberg.

Waarvoor?

De subsidie wordt gegeven voor de aankoop van herbruikbare luiers. Onder 'herbruikbare luiers' wordt verstaan: elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot voorgevormde broekluier; luierbroek, inlegdoek/-vel, overbroek, nachtinleggers, luier- en overbroekje in één...) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil dus zeggen dat deze luier na gebruik niet weggegooid maar gewassen én hergebruikt wordt.

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van één van de deelnemende steden en gemeenten van IVM, met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar (geboren na 31 december 2019), waarvoor herbruikbare luiers worden gebruikt.

Hoeveel?

De subsidie bedraagt 50% van de aankoopkosten van de herbruikbare luiers (totaalsom op factuur, btw inbegrepen), met een maximum subsidiebedrag van € 100 per kind.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt met het daartoe bestemde invulformulier of via het digitaal formulier op ons e-loket.
Bij het aanvraagformulier wordt de aankoopfactuur van de luiers gevoegd (geen kasticket, maar aparte factuur). De factuur moet op naam van de aanvrager staan en vermeldt de producten, de prijs én datum van aankoop. De aankoop moet plaatsvinden binnen de eerste 3 levensjaren van het kind waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
De aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk één dag voor de derde verjaardag van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft.

Wil je jouw aanvraag schriftelijk indienen?

Download het aanvraagformulier en stuur dit, tezamen met alle nodige bewijsstukken naar IVM o.v., Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo

Wil je jouw aanvraag indienen via het digitaal invulformulier?

Ga dan naar ons e-loket waar u het formulier online kan invullen en alle digitale bestanden bij uw aanvraag kan opladen.

Wil je het volledige subsidiereglement nalezen?

Klik hier om het reglement te bekijken en/of te downloaden.

Onze brochure even bekijken?

Klik hier.