IVM vernieuwt de afvalenergiecentrale


Volg hier de ombouwwerken aan de afvalenergiecentrale van IVM op de voet.

Gedurende de nacht van 23 op 24 april werd de laatste van de 2 ovenlijnen van de afvalenergiecentrale van IVM uit gebruik genomen. De installatie ligt sindsdien volledig stil, zodat de optimalisatiewerken écht van start kunnen gaan. Deze optimalisatiewerken omvatten onder meer de vervanging van beide ovenlijnen en elektrofilters (gebouwd in 1980-1981), maar van de stilstand wordt ook gebruik gemaakt om renovatiewerken aan de stortbunker en rolbruggen en de toegangsweg naar het stortplatform uit te voeren. Tenslotte is de stilstand ook het ideale moment om de 62,5 meter hoge betonnen schoorsteen te vervangen door twee nieuwe stalen schouwen. De realisatie van deze werken is in handen van Engie Fabricom.
Parallel onderzoekt IVM mogelijkheden voor meer optimale recuperatie van warmte/energie en afzetmogelijkheden hiervan naar private of publieke afnemers in de nabije regio.

Heel de vervangings- en vernieuwingsoperatie heeft geen enkele impact op de huis aan huis ophaling, noch op de inzameling van grofvuil op de recyclageparken. Het restafval en grofvuil worden gedurende de volledige stilstandsperiode nog steeds aangevoerd op de afvalenergiecentrale, waar het tijdelijk op overslag gaat en via walking-floor-vrachtwagens wordt afgevoerd naar de afvalenergiecentrale van Indaver.

Scroll naar onder voor de laatste stand van zaken

Afbraak van de betonnen schouw...

Vervangen van de schoorsteen

De betonnen buitenmantel van de schouw dateert van bij de allereerste bouwwerken van de afvalenergiecentrale (1980-1981) en vertoont op meerdere plaatsen tekenen van betonrot. Daarom wordt van de gelegenheid van de grote stilstandswerken gebruik gemaakt om de schoorsteen te vervangen door twee nieuwe exemplaren. Van dan af zal elke ovenlijn een aparte schouw krijgen, waardoor de meetresultaten voortaan 'lijn per lijn' kunnen worden bijgehouden en gerapporteerd aan de toezichthouders. De nieuwe schouwen zijn geconstrueerd uit staal, zowel de buiten- als de binnenschouw. De schouwen meten beide 62,5 meter hoog. Ze worden voorzien van meetapparatuur waarvoor een aparte meetkamer wordt ingericht op ca. 20 meter hoogte. 

♦ Opbouwen van kruipende stelling

Voor de afbraak van de betonnen schouw is een zogenaamde "kruipende stelling" opgebouwd van onderaan de schouw. Bekijk hier de timelapse-video.

    

♦ Verwijderen van de stalen binnenschouw

Op 29 april is de metalen binnenschouw in verschillende segmenten uit de betonnen schoorsteen getild met een telescopische hijskraan.
Bekijk hier hoe de binnenmantel van de schouw in vier stukken wordt verwijderd.
In deze kortvideo een detailzicht op de hijswerken van één van de segmenten.

    

♦ Afbraak van betonnen schoorsteen

De betonnen schouwmantel wordt in ringsegmenten naar beneden gehaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een snijtechniek met hogedruk waterjet-straal. Deze werken zijn gestart in week 19. In deze kortvideo een detailzicht op de snijtechniek van één van de segmenten.

    

 

Bekijk hier hoe de betonnen schoorsteenmantel stuk per stuk naar beneden wordt gehaald tot deze is afgebroken tot aan de basis waar in een latere fase twee nieuwe stalen schoorstenen zullen worden opgetrokken.

♦ Verwerken van de stalen binnenschouw

De stalen binnenschouw wordt ter plaatse verkleind en nadien in stukken afgevoerd naar een staalverwerkingsbedrijf (recyclage). Hiervoor wordt een rupsbandenkraan met krachtige schaar gebruikt. Enkele beelden...

    

Herstellingswerken aan stortbunker...

Met de stilstandswerken zal ook de stortbunker worden hersteld. Op 23 april werden de laatste resten huishoudelijk afval in de bunker met een bobcat samengeschraapt.
De restafvalzakken van de huis aan huis rondes in de IVM-regio worden vanaf dan gelost in de loods en nadien afgevoerd in grote volumetransporten.
In de stortbunker is ondertussen een stelling opgebouwd om de herstellingswerken te kunnen aanvatten.

    

 

Afbraak van de ovenlijnen...

Er is een doorsteekopening gemaakt om eerst alle afbraakonderdelen van de oude ovens uit het ovengebouw te halen en in latere fase de nieuwe ovenonderdelen binnen te brengen.

    

De ovens worden volledig gesloopt, waarbij de metalen ovenconstructie met snijbranders in stukken worden gesneden. Alle sloopmaterialen worden met kleine kraanmachines uit het ovengebouw gehaald via de doorsteekopening en daarna afgevoerd voor verwerking/recyclage. Bekijk hier de beelden van de afbraakwerken.

    

    

 

Opbouw van de staalstructuur en nieuwe ovens...

♦ Opbouw van staalstructuur in de ovenzaal

Sedert begin juli is gestart met de opbouw van de staalstructuur en werd het eerste nagelnieuw onderdeel van de nieuwe ovens gekoppeld aan de bestaande stoomketels. 'First contact'.

    

    

 

♦ Binnenbrengen van de ovenonderdelen

1. via opening in gevel
De onderdelen van de oven en nieuwe verbrandingsroosters werden via een opening in de gevel van het gebouw via een speciaal takelspoor binnengeschoven.

    

2. via opening in dak
Nadat de stalen draagstructuren en onderdelen van de nieuwe ovens via deze weg binnengebracht en gemonteerd zijn, werden enkele grote onderdelen door een opening via het dak geplaatst. Het gaat om de vultrechter, vulschacht en pusher.

 

♦ Verwijderen van de rolbruggen

De oude rolbruggen - die dateren van 1981 - zijn begin september uit de bunkerruimte gehesen via een overlangs geslepen dakopening. Deze zijn vervangen door twee nieuwe rolbruggen, die uitgerust worden met nieuwe poliepgrijpers.

 

Montage en plaatsing van de elektrofilters

De oude elektrofilters dateren van 1981 en zijn 'end of life'. Daarom is beslist om de vernieuwde ovens uit te rusten met twee nieuwe elektrofilters. De elektrofilters werden voorgemonteerd op de site van IVM. De elektrofilterunits hebben een gewicht van elk ongeveer 32 ton.

De elektrofilter is de eerste stap in de rookgaszuivering, waar oplaaiende stofdeeltjes (ook wel vliegas genoemd) elektrostatisch worden verwijderd uit de rookgassen. Deze stofdeeltjes worden elektrisch geladen onder invloed van een ioniserend veld en aangetrokken door elektrisch geladen platen onder een spanningsveld van 70.000 Volt. Een hamersysteem binnenin klopt regelmatig tegen de platen, waardoor het stof naar beneden valt en wordt opgevangen in een afgesloten container.

De nieuwe elektrofilters maken deel uit van het project dat gegund is aan Fabricom nv en worden geplaatst door hun Oostenrijkse onderaannemer de firma Scheuch.

    

    

Op vrijdag 30 augustus zijn de twee units van de elektrofilter op hun plaats getild met een grote telescopische hijskraan. Een heus precisiewerk. Elke unit weegt om en bij de 32 ton.

Onderhoud en revisie van de turbine

Tijdens de stilstandsperiode kreeg de stoomturbine en alternator een volledige onderhoudsbeurt met revisie van de onderdelen, waaronder de rotor die zorgt voor de aandrijving van de generator.

    

    

De turbine werd open gemaakt, waarna de onderdelen naar Duitsland werden gebracht om ze daar vakkundig te laten reviseren. Bij terugkomst worden alle stukken terug gemonteerd.
Bekijk hier de timelapse video van de werkzaamheden.

Binnenkort nog meer nieuws over de laatste fase van de optimalisatiewerken aan onze afvalenergiecentrale.