IVM vernieuwt de afvalenergiecentrale


Volg hier de ombouwwerken aan de afvalenergiecentrale van IVM op de voet.

2018 stond in het teken van de voorbereiding van de optimalisatiewerken aan de afvalenergiecentrale. De eigenlijke ombouw betreft in hoofdzaak de vernieuwing van de twee ovenlijnen en de elektrofilters, alsook de vervanging van de betonnen schouw door twee nieuwe stalen schouwen (1 per ovenlijn) en zullen dit jaar worden uitgevoerd door Engie Fabricom. IVM wil tijdens de stilstandswerken ook andere verbeteringswerken laten uitvoeren aan de stortbunker en de toegangsweg, het vervangen van de rolbruggen en een beperkte renovatie van de controlekamer. Ook deze projecten werden in 2018 voorbereid.
Parallel onderzoekt IVM mogelijkheden voor meer optimale recuperatie van warmte/energie en afzetmogelijkheden hiervan naar private of publieke afnemers in de nabije regio.

♦ begin april 2019
IVM maakt zich klaar voor de grote ombouwwerken aan de afvalenergiecentrale...

De nieuwe laagspanningslokalen zijn alvast opgetrokken en klaar om nieuwe elektrische schakelkasten te ontvangen.

    

Er is een doorsteekopening gemaakt om eerst alle afbraakonderdelen van de oude ovens uit het ovengebouw te halen en vervolgens de nieuwe ovenonderdelen binnen te brengen.

  

♦ medio tot eind april 2019
Voorbereidingen voor afbraak van de betonnen schouw...

  • Voor de afbraak van de betonnen schouw zal een zogenaamde "kruipende stelling" opgebouwd worden van onderaan de schouw.
  • Vervolgens zal de eigenlijke afbraak starten waarbij verschillende betonsegmenten naar beneden zullen worden gehaald.