Meldpunt 0800 13 580 - gratis nummer


Mochten er zich problemen bij een ophaling voordoen? Bel het meldpunt IVM op 0800 13 580.

Meldpunt IVM

IVM staat in voor de ophaling van restafval, PMD, papier en karton en grofvuil. Ook de wijkinzamelingen van KGA en verpakkingsglas worden door IVM gecoördineerd.

Mochten er zich bij een ophaling problemen voordoen, dan kan u dit telefonisch melden bij IVM op het gratis nummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 u tot 17 u) of maak gebruik van het elektronisch klachtenformulier.

Neem dus niet langer contact op met de gemeentelijke diensten voor vragen over de afvalophalingen, maar wend u hiervoor rechtstreeks tot IVM.

Waarvoor neemt u wel nog steeds contact met de gemeente of stad?

Enkel de vragen en/of klachten over huis aan huis ophalingen/wijkinzamelingen worden behandeld door IVM.

Voor andere afvalgerelateerde vragen of meldingen over sluikstorten of zwerfvuil, het recyclagepark, composteren, ... neemt u contact op met de milieu- of afvaldienst van uw gemeente of stad!

 

Voor vragen over de ophaling aan huis van textiel, meubelen of andere herbruikbare goederen kan u terecht bij De Kringwinkel in uw buurt.