Naar het recyclagepark met de aanhangwagen


Op weg van en naar het recyclagepark zwerft regelmatig afval rond, vaak omdat de afval- en materiaalstromen niet goed zijn vastgemaakt op de aanhangwagen, of omdat de aanhangwagen te veel is volgeladen.

Het verlies van afval tijdens de rit naar het recyclagepark wordt aanzien als sluikstort. Dit kan vermeden worden wanneer iedereen waakt over het correct vastbinden of afdekken van de lading op de aanhangwagen. Dat is trouwens verplicht, zoals onder meer blijkt uit de wegcode.

Hierna enkele richtlijnen voor wie afval aanvoert met aanhangwagens:

-

-

-

Vastmaken van de lading

Het is de bedoeling dat je de lading op aanhangwagens of laadbakken goed vastmaakt. De lading mag geen hinder of gevaar veroorzaken voor de bestuurder zelf of de andere weggebruikers en moet zodanig bevestigd worden dat ze niet van de aanhangwagen kan vallen of schade aan andere weggebruikers of de weg zelf veroorzaakt.

De lading moet stevig worden vastgemaakt. Elk onderdeel dat de lading omsluit, zoals een spanband, dekzeil of net moet de lading nauw omsluiten. Lange stukken moeten onderling en ook aan het voertuig stevig worden vastgemaakt zodat ze bij het schommelen niet buiten de zijomtrek van het voertuig komen.

Indien de lading van de aanhangwagen is gevallen en niet onmiddellijk kan worden opgeruimd, dan moet de afgevallen lading gesignaleerd worden zoals dat moet bij een verkeersongeval, en dit door middel van een gevarendriehoek die op 30 meter afstand van deze lading moet worden geplaatst.

Een voertuig met (geladen) aanhangwagen gedraagt zich anders bij besturing dan een personenwagen alleen. Pas dus je snelheid aan en hinder hierdoor het overige verkeer niet.

De lading mag de stabiliteit van het voertuig niet in het gedrang brengen.

Wat met de afmetingen van de lading?

De breedte van de lading (voor zowel personenwagen en aanhangwagen) mag in regel niet meer dan 2,55 meter bedragen en een lange lading mag niet meer dan 1 meter achter de aanhangwagen uitsteken. Enkel indien de lading bestaat uit ondeelbare stukken (bv. ladders, balken, palen) mag de uitsteek maximum 3 meter zijn, maar dat vergt dan extra signalisatie (vierkant bord met rood-witte arcering). Aan de voorkant van het voertuig mag de lading nooit buiten het vooreinde van het voertuig uitsteken. De hoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.

Het voertuig zelf

de personenwagen die je gebruikt dien een technische keuring van de aanhangwagenkoppeling te hebben ondergaan. Bij aankoppeling van je aanhangwagentje, in eigen beheer of in bruikleen van een buur of vriend, moet een duplicaat van de originele kentekenplaat (= nummerplaat) van het trekkend voertuig achteraan op de aanhangwagen worden bevestigd.

De aanhangwagen moet correct zijn aangekoppeld en voorzien van een noodkoppeling of een hulpkoppeling voor het geval de trekhaak loskomt door onzorgvuldige plaatsing. Tevens moeten de verlichting en richtingaanwijzers van de aanhangwagen correct werken. De lading van de aanhangwagen mag in geen geval de verlichting en de kentekenplaat achteraan de aanhangwagen afdekken.

Indien de aanhangwagen een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg heeft, is een rijbewijs B+E noodzakelijk wanneer de maximaal toegelaten massa (MTM) van het trekkend voertuig en de MTM van de aanhangwagen meer is dan 3 500 kg. Deze zware aanhangwagens dienen bovendien ingeschreven te zijn en een aparte technische keuring te hebben ondergaan en verzekerd te zijn.

Let op voor overlading!

Wanneer wordt vastgesteld dat er meer kilo's worden vervoerd dan het voertuig zelf mag trekken (dit staat op de keuringskaart), kan je worden verplicht tot het achterlaten van de aanhangwagen. Nadien volgt wellicht ook nog een verplichte herkeuring van het voertuig.

De massa in beladen toestand van de aanhangwagen mag nooit hoger zijn dan de maximale toegelaten sleepbare massa van het trekkend voertuig.

Voor de overtredingen op overlading heeft Vlaanderen een aantal administratieve sancties voorzien:

Overlading op het totaal: €300

Overlading op een as (afhankelijk van het aantal kilo):

< 500 kg
€ 300
van 500 kg tot < 1.000 kg
€ 600
van 1.000 kg tot < 1.500 kg
€ 1.050
van 1.500 kg tot < 2.000 kg
€ 1.500
van 2.000 kg tot < 2.500 kg
€ 2.100
van 2.500 kg tot < 3.000 kg
€ 3.000
vanaf 3.000 kg
€ 4.500