Voorzichtig met asbest!


Asbest: een veelzijdig materiaal met uitstekende kwaliteiten. Reden waarom het vroeger veel gebruikt werd. Na enige tijd ontdekte men dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid - gevolgen die pas jaren later aan het licht komen. Daarom werden gebruik en hergebruik van asbest en materiaal dat asbest bevat sinds 1998 verboden. Is er reden voor paniek? Niet als er voorzichtig met het materiaal wordt omgegaan.

Wanneer asbest laten verwijderen?

Asbesthoudend materiaal in goede toestand mag meestal blijven waar het zit. Toch blijft waakzaamheid geboden want wat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn beschadigd of verweerd raken en dan kunnen er vezels vrijkomen. Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal wordt dan ook best verwijderd als het niet afgeschermd is.

Professionele hulp is altijd nodig voor

 • het verwijderen van ongebonden asbest, verweerd of beschadigd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement): deze kan je niet zelf op een veilige manier afbreken zonder blootstelling aan ernstige gezondheidsrisico's;

 • asbesthoudend materiaal dat gebroken moet worden.

Doe in dergelijke gevallen een beroep op een professionele asbestverwijderaar (aannemers of dakdekkers die een gepaste opleiding hebben gevolgd).

Verboden te reinigen met hogedrukreiniger!

Het is strikt verboden om asbesthoudende dakbedekking of andere toepassingen te reinigen met een hogedrukreiniger, omdat er hierbij een zeer hoge concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht vrij komt. Bovendien komt er asbesthoudend slib in de dakgoten en vervolgens in je regenput of de riolering terecht.
Reinigen met de hogedrukreiniger is dus taboe, net zoals schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en alle andere agressieve bewerkingen. De Vlaamse milieureglementen leggen hiervoor straffen op.

-

-

-

-

-

-

Zelf doen of laten doen?

Het is altijd beter om een gespecialiseerde firma te contacteren voor het veilig verwijderen van asbest. Hechtgebonden asbest kan je soms zelf verwijderen, op voorwaarde dat het nog in goede staat is, eenvoudig los te maken is én er rekening wordt gehouden met volgende veiligheidsmaatregelen.

 1. Maak de asbestonderdelen goed nat, zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet wegwaaien.

 2. Verwijder de asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken); probeer niet te breken.

 3. Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). Elke handeling die stof veroorzaakt - ook al is het minimaal - maakt asbestvezels los. Gebruik daarom zeker geen mechanische werktuigen met grote draaisnelheid (boor-, zaag- en schuurmachines, slijpschijven...) en hogedrukreinigers.

 4. Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond.

 5. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen: een stofmasker beschermingsklasse "FFP3" en een wegwerpoverall (bij de doe-het-zelf zaak te koop). Doe ze buiten uit en spoel ook schoenen buiten af.

 6. Zorg als je binnenshuis werkt voor goede verluchting en maak achteraf alles schoon met water. Niet met een stofzuiger, want die blaast fijne asbestvezels de lucht in.

 7. Sla het materiaal in afwachting van afvoer afzonderlijk op. Nooit mengen met ander bouw- en sloopafval!

 8. Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en liefst buitenshuis.

 9. Hechtgebonden asbestcement (bv. golfplaten, dak- en gevelleien, afvoerbuizen, schouwpijpen...) in relatief goede staat, mag je zelf afvoeren naar het recyclagepark, een voor asbestcement vergund sorteercentrum of een hiervoor vergunde stortplaats (overzicht te vinden op www.ovam.be).

 10. Als je hechtgebonden asbestcement wil afvoeren, dan dek je het asbest goed af tijdens het transport naar het recyclagepark. Eens op het park: leg de onderdelen voorzichtig in de asbestcontainer, volgens de richtlijnen van de parkwachter.

Wens je meer info, neem een kijkje op de website van OVAM of download de brochure "Asbest in en om het huis" van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).