Sorteren & Recycleren


Een groot deel van het huishoudelijk afval dat niet kan worden voorkomen of hergebruikt, wordt gescheiden ingezameld met het oog om het opnieuw in het productieproces in te zetten, al dan niet na bewerking. Zo krijgt het afval een nieuwe bestemming.

Waarom sorteren en recycleren?

Een groot deel van het huishoudelijk afval dat niet kan worden voorkomen of hergebruikt, wordt gescheiden ingezameld met het oog om het opnieuw in het productieproces in te zetten, al dan niet na bewerking. Zo krijgt het afval een nieuwe bestemming; het wordt een grondstof voor nieuwe producten.

Vlaanderen heeft ervoor gekozen om via een maximale scheiding aan de bron zoveel mogelijk afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen of hergebruikt richting recyclage te sturen.

De selectieve inzameling start bij je thuis:

  • door papier en karton uit het restafval te houden besparen we niet enkel op het gewicht van de restafvalzak, het papier en karton wordt apart ingezameld en verwerkt in de papierindustrie.

  • ook wat je in de blauwe PMD zak stopt, wordt gerecycleerd: wist je dat van PET-flessen truien en slaapzakken worden gemaakt, of dat van drankblikjes een fiets kan worden gemaakt?

  • glas van verpakkingen waarvoor geen statiegeld wordt gevraagd, deponeer je in de glascontainer. Ook dit wordt opnieuw verwerkt tot nieuwe glazen verpakkingen.

  • op het recyclagepark worden nog andere fracties selectief ingezameld met het oog op recyclage: isomo, metalen, bouw- en sloopafval, glasafval, klein gevaarlijk afval…

 

Ook bedrijven moeten sorteren:

Het Vlarema verplicht bedrijven tot goed sorteren van afval- en materiaalstromen.
IVM heeft een handige brochure uitgegeven met informatie over het correct sorteren en aanbieden van bedrijfsafvalstoffen. Klik hier om de brochure te downloaden.

Om de ondernemingen te helpen om van het sorteren van PMD in het bedrijf een succes te maken heeft Fost Plus een online platform, de Sorteerwinkel, ontwikkeld. Daar kan men niet alleen kostenloos communicatiemateriaal (affiches, stickers, sorteergids ...) bestellen, maar ook heel wat nuttige tips om bedrijven te helpen om stap voor stap de nodige infrastructuur in te voeren om doeltreffend PMD te sorteren. Dit gaat van de keuze voor de afvalbakken, tot hun correcte plaatsing, over hun duidelijke identificatie, communicatie naar het personeel, de bezoekers en de schoonmaakploeg, of nog, de keuze van een betrouwbare logistieke partner voor de inzameling van het gesorteerde afval.

Specifiek voor de verantwoordelijke van de schoonmaakploeg is een e-learning module beschikbaar, waar men alle nuttige informatie verkrijgt over het correct sorteren van de aangeboden soorten afval.

Meer info over PMD sorteren op het werk op de website van Fost Plus.

De voorwerpen van morgen sorteren we vandaag.

Sorteren is een goede zaak. Daar hoeven we je niet meer van te overtuigen. Maar weet je ook welke voorwerpen uit gerecycleerde materialen bestaan? 

Enkele voorbeelden vind je hier.

Benieuwd naar een blik achter de schermen van de recyclage?

Klik hier.

Symbolen op verpakkingen

Op sommige verpakkingen staat een groen punt. Betekent dit dat je het product moet sorteren? Wat met andere aanduidingen op verpakkingen?
Klik hier voor meer informatie.