Kringloopkrachten


In de IVM-steden en gemeenten zijn kringloopkrachten actief. Zij staan hun mede-inwoners met raad en daad bij bij het thuiscomposteren en kringlooptuinieren.

In vele gemeenten is er een actieve compostmeesterwerking. Zo’n compostmeester/kringloopkracht is een vrijwilliger die de gemeente of stad bijstaat bij de promotie van het thuiscomposteren en het afvalarm tuinieren.

De compostmeesters hebben de nodige cursussen gevolgd en staan de inwoners gratis met raad en daad bij.
Ook promoten ze regelmatig het kringlooptuinieren op demonstratiemiddagen, beurzen of markten.

IVM en de 15 gemeenten-deelnemers ondersteunen de compostmeesterwerking.
Ga na bij je milieu- of afvaldienst wie de compostmeester in je buurt is.

Wil je ook kringloopkracht worden?

Laat het ons weten via mail. We contacteren je snel met meer uitleg op je vragen!