Beslissingen


IVM is sinds mei 2013 verplicht een overzichtslijst van beslissingen te publiceren op de website.

Omwille van relevantie vindt u hieronder de beleidsdocumenten en de beslissingen (vanaf januari 2017).
Mocht u op zoek zijn naar beslissingen van vorige data, contacteer ons gerust.

Indien u een klacht wil indienen tegen een beslissing, dan kan u dit via de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be).

Beleidsdocumenten IVM

Klik hier voor de oprichtingsakte van IVM d.d. 18-02-1980

Klik hier voor de statuten van IVM d.d. 07-12-2016

Beslissingen directiecomité (DC)

- DC 10 januari 2017
- DC 24 januari 2017
- DC 7 februari 2017
- DC 21 februari 2017
- DC 7 maart 2017
- DC 21 maart 2017
- DC 4 april 2017
- DC 18 april 2017
- DC 2 mei 2017
- DC 16 mei 2017
- DC 6 juni 2017
- DC 20 juni 2017
- DC 4 juli 2017
- DC 8 augustus 2017
- DC 28 augustus 2017
- DC 5 september 2017
- DC 19 september 2017
- DC 3 oktober 2017
- DC 17 oktober 2017
- DC 7 november 2017
- DC 15 november 2017
- DC 21 november 2017
- DC 5 december 2017
- DC 19 december 2017
- DC 9 januari 2018
- DC 23 januari 2018
- DC 6 februari 2018
- DC 20 februari 2018
- DC 6 maart 2018
- DC 20 maart 2018
- DC 3 april 2018
- DC 17 april 2018
- DC 8 mei 2018
- DC 22 mei 2018
- DC 5 juni 2018
- DC 19 juni 2018
- DC 3 juli 2018
- DC 7 augustus 2018
- DC 4 september 2018
- DC 18 september 2018
- DC 2 oktober 2018
- DC 16 oktober 2018
- DC 6 november 2018
- DC 20 november 2018
- DC 4 december 2018
- DC 18 december 2018
- DC 8 januari 2019
-

Beslissingen raad van bestuur (RvB)

- RvB 24 januari 2017
- RvB 21 februari 2017
- RvB 21 maart 2017
- RvB 18 april 2017
- RvB 16 mei 2017
- RvB 8 augustus 2017
- RvB 5 september 2017
- RvB 19 september 2017
- RvB 17 oktober 2017
- RvB 21 november 2017
- RvB 19 december 2017
- RvB 23 januari 2018
- RvB 20 februari 2018
- RvB 20 maart 2018
- RvB 17 april 2018
- RvB 22 mei 2018
- RvB 19 juni 2018
- RvB 7 augustus 2018
- RvB 18 september 2018
- RvB 16 oktober 2018
- RvB 20 november 2018
- RvB 18 december 2018
-

Beslissingen algemene vergadering (AV)

- AV 14 juni 2017
- AV 13 december 2017
- AV 13 juni 2018
- AV 12 december 2018