Bestuur


IVM wordt bestuurd door de algemene vergadering en de raad van bestuur.

De Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) staat in voor de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval in 15 gemeenten in de regio Meetjesland-Leiestreek.

Het beleid van IVM wordt bepaald door de algemene vergadering waarin alle deelnemende steden en gemeenten vertegenwoordigd zijn. De algemene vergadering keurt het meerjarenplan goed, stelt de begrotingen vast en keurt de jaarrekeningen en resultaatsbestemmingen goed. Alle belangrijke beslissingen die invloed hebben op de uitvoering van het lokale beleid en de lokale financiën, worden door de algemene vergadering genomen na bespreking in elke gemeenteraad van de deelnemende steden en gemeenten.

IVM wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit 15 vertegenwoordigers met stemrecht (1 per deelnemende gemeente of stad) en 3 leden met raadgevende stem. De vertegenwoordigers worden voorgedragen door de gemeenteraden.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer Patrick Hoste (Aalter)

1ste ondervoorzitter: de heer Christophe Dewaele (Eeklo)
2de ondervoorzitter: mevrouw Martine Willems (Evergem)
3de ondervoorzitter: mevrouw Tess Minnens (Deinze)

Bestuursleden: de dames Peggy Demoor (Gavere), Lieve Goethals (Assenede) en Laure Reyntjens (De Pinte) en de heren Geert Du Pré (Kaprijke), Tony Vermeire (Lievegem), Peter T. Van Hecke (Maldegem), Tim De Keukelaere (Merelbeke), Peter Versnaeyen (Nazareth - tot 31-12-2021 en nadien opgevolgd door Dirk Vos, eveneens uit Nazareth), Carlos Bonamie (Sint-Laureins), Rigo Van de Voorde (Sint-Martens-Latem) en Simon Lagrange (Zulte)

Leden met raadgevende stem: mevrouw Trees Van Eykeren (Assenede) en de heren Marc Devlieger (Zulte) en Karel Hubau (Gavere)

Secretaris: de heer Jean Marie Staelens (IVM)