Takenpakket en jaarverslagen


IVM heeft een uitgebreid takenpakket. IVM doet méér dan instaan voor de verbranding van de restfractie van het huishoudelijk afval.

IVM

  • staat in voor de verwerking van de restfractie van het gewoon en grof huisvuil. De verbranding van deze restfractie in de afvalenergiecentrale te Eeklo gebeurt met respect voor het milieu. Hierbij wordt energie gerecupereerd doordat stoom wordt omgezet in elektriciteit die voor 20% wordt gebruikt in de installatie zélf. De overige 80% wordt verkocht aan een elektriciteitsproducent die hiermee zo’n 13.000 gezinnen permanent van stroom kan voorzien

  • verzorgt de ophaling van gewoon huishoudelijk afval (restafval en gft), van het grofvuil en van het klein gevaarlijk afval en sinds 2020 ook voor de bronophaling van beperkte hoeveelheden asbestplaten en -leien

  • verzorgt de selectieve inzameling van papier/karton, glas en PMD. Ook andere afval- en materiaalstromen worden onder impuls van IVM ingezameld (KGA, oliën en vetten, harde plastics, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, batterijen, EPS...)

  • staat in voor de compostering van het ingezameld groenafval. De IVM–groencomposteringsinstallatie is gevestigd aan de Ringlaan in Eeklo en wordt momenteel uitgebaat door de firma Renewi

  • exploiteert recyclageparken op vraag van de steden en gemeenten; actueel baat IVM de parken uit in Eeklo, Deinze (2 locaties), De Pinte, Evergem, Lievegem (3 locaties), Nazareth, Sint-Laureins/Kaprijke (Bentille), Sint-Martens-Latem en Zulte

  • werkt samen met de milieudiensten van de steden en gemeenten aan acties om de bevolking meer bewust te maken van de afvalproblematiek en hen aan te zetten tot voorkoming, hergebruik en recyclage van afval zodat de inhoud van de restafvalzak vermindert

  • ondersteunt de steden en gemeenten bij het uitwerken van hun eigen afvalbeleid.

De gemeenten en steden bepalen hun eigen afvalbeleid en leggen hierin eigen accenten. Binnen het werkingsgebied van IVM wordt zoveel mogelijk uniformiteit tussen de gemeenten nagestreefd.

Jaarverslag

Het overzicht van de werking van het afgelopen werkjaar wordt gepubliceerd in een jaarverslag.

Jaarverslag 2020

- klik hier voor het algemene deel
- klik hier voor de inzamelgegevens van de gemeenten en steden
- klik hier voor de financiële gegevens

 

Indien u een gedrukte versie van het verkorte jaarverslag wenst (met usb-stick digitale jaarverslag binnenin), of een jaarverslag van oudere datum, dan kan u dit hier opvragen. We sturen u het jaarverslag zo snel mogelijk via de post.