Restafval

Restafval wordt opgehaald in restafvalzakken. Hierin stop je afval dat je niet kan composteren, hergebruiken of dat niet selectief wordt ingezameld.

Lees meer

Papier en karton

Papier en karton wordt gescheiden ingezameld. Het materiaal wordt gerecycleerd tot nieuw papier of karton.

Lees meer

PMD

PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. PMD wordt om de 14 dagen opgehaald in blauwe zakken.

Lees meer

Grofvuil (op afroep)

Grofvuil is brandbaar, niet recycleerbaar afval dat te groot is om in de restafvalzak te stoppen. Het wordt ingezameld op het recyclagepark. Wie geen...

Lees meer

Textiel

In de meeste gemeenten en steden wordt textiel enkele malen per jaar aan huis opgehaald. Ook kan het textiel naar het recyclagepark worden gebracht, of naar...

Lees meer

Glas (Deinze)

In Deinze wordt verpakkingsglas maandelijks aan huis opgehaald.

Lees meer

GFT (De Pinte, Nazareth, Merelbeke, Zulte)

In de gemeenten De Pinte, Nazareth, Merelbeke en Zulte wordt gft om de 14 dagen aan huis opgehaald. Gft staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Dit kan ook...

Lees meer

Download de Recycle! app

De Recycle!-app bundelt alle informatie over de afvalinzameling in uw gemeente.

Lees meer

Glascontainers

Verpakkingsglas wordt in de meeste steden en gemeenten ingezameld via glascontainers die in de wijken zijn opgesteld. Het verpakkingsglas wordt hier...

Lees meer

Textielcontainers

In de meeste steden en gemeenten wordt textiel ingezameld in textielcontainers, over het hele grondgebied verspreid.

Lees meer

KGA-inzameling

In sommige steden en gemeenten wordt een wijkinzameling voor KGA georganiseerd. Op vooraf bepaalde tijdstippen kan KGA naar een KGA-wagen worden gebracht. In...

Lees meer

Inzamelen op het recyclagepark

Heel wat huishoudelijk afval kan niet met de ophaling van restafval of de selectieve inzamelingen aan huis of in de wijken worden meegegeven. Met die afval-...

Lees meer