Laatste nieuwtjes

Meldpunt 0800 tijdelijk niet bereikbaar!

De gratis 0800-lijn ondervindt storingsproblemen. Klachten kan u doorgeven via het e-loket. Dank voor uw...

Lees meer

Ophaling asbest op afroep: tijdelijk geen verkoop van asbestzakken en ophaling wegens coronacrisis!

Omwille van de coronacrisis: verkoop van de zakken tijdelijk stopgezet! Geen ophaling meer vanaf week 14!

Lees meer

Afvalophaling tijdens coronacrisis: update 5 mei

Na de beslissing van Minister Demir om de recyclageparken te sluiten tot (minstens) 5 april, hierna een stand...

Lees meer

Coronacrisis: geen injectienaalden en plastic handschoenen in de PMD-zak

We vernemen vanuit de sorteercentra dat er recent veel plastic handschoenen met het PMD-afval worden...

Lees meer

Coronacrisis: recyclageparken open

De meeste recyclageparken in de IVM-regio werken tijdens de Coronacrisis volgens een aangepast regime. Er...

Lees meer

Coronacrisis: update informatie over ophalingen aan huis en wijkinzamelingen

Omwille van de Corona-crisis wordt de afvalinzameling prioritair toegespitst op de ophaling van restafval en...

Lees meer

Hoe je afval correct aanbieden voor ophaling aan huis?

De wijze waarop u uw afval aanbiedt, dat maakt een groot verschil uit, zowel naar ergonomie en veiligheid van...

Lees meer

Een glasheldere kijk op glas sorteren en recycleren

Verpakkingsglas dat selectief wordt ingezameld, wordt opnieuw gerecycleerd tot nieuwe glazen verpakkingen. In...

Lees meer