Laatste nieuwtjes

Afvalophaling tijdens coronacrisis: update 7 april

Na de beslissing van Minister Demir om de recyclageparken te sluiten tot (minstens) 5 april, hierna een stand...

Lees meer

Coronacrisis: recyclageparken beperkt open vanaf 7 april!

De omzendbrief van minister Demir van 31 maart 2020 bepaalt dat recyclageparken vanaf 7 april terug open...

Lees meer

Coronacrisis: informatie over ophalingen aan huis en wijkinzamelingen

Omwille van de Corona-crisis wordt de afvalinzameling prioritair toegespitst op de ophaling van restafval en...

Lees meer
IVM Vlaggen

Vacatures bij IVM

De IVM gaat over tot de aanwerving en het aanleggen van een werfreserve voor 3 jaar van operatoren,...

Lees meer

Aanvraag voor ophaling asbest op afroep

Dien hier je aanvraag in voor ophaling van je asbestplatenzak en/of bigbag. Omwille van de coronacrisis:...

Lees meer

Breng ons met je klas of vereniging eens een bezoekje!

Beleef het volledige afvalverhaal in ons educatief centrum of laat je rondleiden in de installatie van onze...

Lees meer

Een glasheldere kijk op glas sorteren en recycleren

Verpakkingsglas dat selectief wordt ingezameld, wordt opnieuw gerecycleerd tot nieuwe glazen verpakkingen. In...

Lees meer

Asbestophaling

IVM organiseert ophaling van asbestgolfplaten en asbestleien bij particulieren van februari 2020 tot eind...

Lees meer