Ladder van Lansink


Het principe van de ladder van Lansink staat symbool voor de afvalhiërarchie en geeft de manier weer waarop we afval moeten behandelen.De Ladder van Lansink

We staan er niet altijd bij stil, maar we produceren heel wat huishoudelijk afval. In Vlaanderen ongeveer 500 kg afval per inwoner per jaar. Het merendeel hiervan wordt gerecycleerd, maar er wordt ook een aanzienlijk deel verbrand. 

Dit moet nog verminderen, want de Vlaamse overheid draagt de gemeente op om de hoeveelheid brandbaar huishoudelijk afval – dit is het restafval en het brandbaar grofvuil - te beperken.

Waar in de jaren ’80 het accent lag op de verwerking van afval, gaat vandaag de aandacht naar afvalvoorkoming. Het principe van ‘de Ladder van Lansink’ geeft de manier weer waarop we het afval moeten behandelen.

Voorkomen

Helemaal bovenaan de ladder staat ‘voorkomen van afval’. Als er geen afval is, moet het niet verwerkt worden. Dit is goedkoop en milieuvriendelijk en is het enige middel dat de afvalberg werkelijk doet verkleinen. Afval voorkomen doe je door bv. een onverpakt product te kopen, door een boodschappentas mee te nemen in de plaats van een plastic zakje van de supermarkt. Maar het meest voor de hand liggende voorbeeld van afval voorkomen is thuiscomposteren: door keuken- en tuinafval te composteren verminder je het restafval met vele kilo’s per jaar.

 

Hergebruik

Indien afval toch onvermijdelijk is wordt het best zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Dit verlengt de levenscyclus van een product (of van de verpakking), waardoor dit minder snel afval wordt. Enkele voorbeelden van hergebruik: gebruik glazen drankverpakkingen met statiegeld; tweedehandskleding; De Kringwinkel…

 

Recycleren

Indien ze niet kunnen worden hergebruikt, moet worden nagegaan of afvalstoffen kunnen worden bewerkt en verwerkt tot nieuwe producten. Bij recyclage gaat men dus de grondstof hergebruiken. Daarom moeten deze grondstoffen gescheiden worden ingezameld. Enkele voorbeelden: papierrecyclage, hol glas gerecycleerd tot glazen verpakkingen, PET-flessen worden fleecetruien, colablikjes worden fietsen…

Verbranden met energierecuperatie

Voor een restfractie van het huishoudelijke afval die niet in aanmerking komt voor bovenstaande oplossingen, is verbranding met energierecuperatie de oplossing. Met de warmte die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces wordt elektriciteit aangemaakt. Zo kent het restafval nog een nuttige toepassing. De afvalenergiecentrale van IVM zorgt voor zo’n verwerking met maximaal respect voor het milieu.

 

Verbranden zonder energierecuperatie en storten

Helemaal onderaan de ladder staan het verbranden zonder energierecuperatie en op de allerlaatste trede staat het storten van afval. 
Deze manier van afvalverwerking is te mijden en wordt slechts toegepast indien voorgaande systemen niet mogelijk zijn. 
Storten van afval mag slechts uitzonderlijk, onder strikte voorwaarden en streng toezicht.